REGULAMIN PROMOCJI

„Dostawa do paczkomatu za 1 grosz dla zamówień od 49 zł”
 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.     Promocja „Dostawa do paczkomatu za 1 grosz dla zamówień od 49 zł”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.
 
2.     Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem www.leroymerlin.pl (dalej: Sklep internetowy).
 
3.     Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.leroymerlin.pl.
 
 
 §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI
 
1.     Promocja trwa od godz. 00:00 18.05.2018 do godz. 23.59, 28.05.2018 roku (dalej Okres Promocji).
 
2.     Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 
 
§3 WARUNKI PROMOCJI
 
1.     Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym Organizatora www.leroymerlin.pl niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywną opcją dodania do koszyka, których wielkość pozwala na wysłanie za pośrednictwem paczkomatów Inpost.
 
2.     W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w Okresie trwania Promocji Klient Sklepu Internetowego złoży zamówienie o dowolnej wartości przekraczającej 49 zł koszt dostawy tego zamówienia do Paczkomatu InPost wyniesie 1 grosz brutto.
 
3.     W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem”, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł.
 
4.     Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.
 
5.     Promocja nie obejmuje produktów sprzedawanych w dostawie kurierem i „Dostawie całosamochodowej”.
 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.     Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi Sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 
2.     Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w Okresie Promocji.