Wymiana okna z PCV

Opinii 0

ZDEJMOWANIE MIARY

 

 

 

Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona ościeżnica z PVC nowego okna.

 

Należy sprawdzić pion i poziom ramy zewnętrznej.

 

 

 

 

 

Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności rzędu 5-15 mm da się skorygować.

 

Zmierzyć wysokość i szerokość w świetle starej ramy.

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA OKNA I DRZWI BALKONOWYCH


PRZYGOTOWANIE

 

 

DODATKOWE NARZĘDZIA

 

1. Zdemontować stare skrzydła i przenieść je w inne miejsce, żeby nie przeszkadzały w pracy.

 

2. Sprawdzić wytrzymałość drewnianej ramy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wzmocnić połaczenia.

 

3. Dokładnie wyczyścić ramę tak, aby stanowiła czyste podłoże do nałożenia uszczelniacza.

 

 

 


4. Dla zwiększenia szczelności należy wypełnic uszczelniaczem rowek i otwory odpływowe w podokienniku.


 

 

 

 

5. Przymocować drewniane listwy do tylnej części parapetu, na górnej belce poprzecznej i na bocznych listwach. Ościeżnica z PVC powinna być przymocowana do mocnej podstawy.

 

 

MONTAŻ

 

 

DODATKOWE NARZĘDZIA

 

 

 


1. Wokół starej ramy okiennej przykleić uszczelkę.

 

2. Zamontować na oknach kliny regulowane i przyłożyć ościeżnicę z PVC.

 

Dokładne ustawienie ościeznicy jest bardzo ważne, gdyż, w przeciwieństwie do ram drewnianych, ewentualnych błędów nie można poprawić.

 

 

 

 

 

 

 

Stolarka z PVC wyposażona jest w kliny regulowane, które umożliwiają zlikwidowanie 5-15 mm odstępu między ościeżnicą a starą ramą.

 

 

 

 

3. Ustawić górną część ościeżnicy, regulując dwa kliny górne i kliny boczne.

 

4. Zamocować górną część ościeżnicy śrubami.

 

5. Nałożyć skrzydła i przykręcić klamkę.

 

 


 

 

 

 

6. Uregulować dolne kliny. Sprawdzić, czy są równo przykręcone i zamocować dolną część ościeżnicy.

 

7. Na koniec uregulować środkowe kliny i zakończyć mocowanie.

 

 

WYKOŃCZENIA

 

Bardzo ważne są prace wykoń- czeniowe - od nich w znacznej mierze zależy szczelność okien.

 

Aby uszczelnić okno, należy nałożyć uszczelkę między starą ramę drewnianą a nową ościeżnicę z PVC, a następnie wypełnic silikonem.

 

Przyciąć według miary profil obudowy (listwę maskującą).

 

 

 

 

 

Zamocować podokiennik zewnętrzny do ościeżnicy z PVC.

 

 

 

 

 

Założyć obudowę na trzech pozostałych bokach okna.

 

W niektórych wypadkach, należy uszczelnić także szparę między obudową a stolarką.

 

 

 

 

DODATKOWE RADY

 

 


Podczas wykonywania uszczelnień silikonem, najlepiej chronić okna i drzwi balkonowe osłaniajac je folią. W razie potrzeby użyć folii samoprzylepnej.

 

Okna i drzwi należy przechowywać w miejscu nie narażonym na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych. Nie mogą stać bezpośrednio na ziemi, lecz na przekładkach. Należy je przechowywać w pozycji pionowej, aby uniknąć ich deformacji.

 

 

Dodano: 01-03-2012