Ulga na termomodernizację 2020. Zobacz, kto może z niej skorzystać

Opinii 0

Do 53 tysięcy złotych możesz odpisać od podatku w ramach ulgi na termomodernizację nieruchomości. Dla małżeństwa z domem, ulga ta może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. Na czym polega? Jakie warunki należy spełnić? Zobacz przydatne informacje.

Ogólne zasady ulgi na termomodernizację. Co obejmuje?

Wprowadzona ulga termomodernizacyjna ma być w założeniu jednym ze sposób na zwalczenie smogu, choć w praktyce nie dotyczy ona jedynie wymiany kotłów na paliwa stałe, ale szereg innych prac i usług budowlano-montażowych, związanych z szeroko pojętym ocieplaniem budynku. Zgodnie z ustawą, zakres ulgi termomodernizacyjnej obejmuje:

 • ulepszenie, które zmniejsza zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania domu lub podgrzewania wody) lub redukuje straty energii pierwotnej powstałej w lokalnym źródle ciepła,

 • przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła, 

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Ulga tyczy się prac, które zostały wykonane po 1 stycznia 2019 roku, a ich skończenie jest przewidywane na trzy lata. W praktyce oznacza, że możesz liczyć na podatek roczny niższy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jednak warto wiedzieć, że aby otrzymać najwyższy zwrot, czyli 53 tysiące, należałoby na trzyletnie prace wydać ponad 200 tysięcy złotych.

 

Co ważne, ulga obejmuje jedynie 2019 rok, a kwota ulgi nie może przekraczać zarobionych w danym roku pieniędzy. Dodatkowo, jest niezależna od liczby posiadanych domów.

Ulga na termomodernizację. Dla kogo jest przeznaczona?

Z ulgi mogą skorzystać jedynie odpowiednie grupy podatników, wśród których można wymienić:

 • właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych (wolnostojących, bliźniaków, szeregowców),

 • podatnicy PIT, podatku liniowego, ryczałtu,

 • beneficjenci programu „Czyste Powietrze”.

 

Ulga naliczana jest jednostkowo, dlatego małżeństwo, które decyduje się na odpisanie od podatku, może liczyć na ponad 100 tysięcy złotych.

 

Kto nie może zostać beneficjentem?

 • właściciele kamienic,

 • właściciele mieszkań (dla nich przeznaczona jest ulga mieszkaniowa).

Ulga na termomodernizację. Co można odliczyć?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało wykaz materiałów i usług, które objęte są ulgą. Cytując ustawę, odliczyć od podatku możemy1:

 

Materiały budowlane i urządzenia: 

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

 • kocioł gazowy i olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego

 • pompa ciepła wraz z osprzętem;

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

 • stolarka okienna i drzwiowa, 

 • garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 

 Usługi: 

 • audyt energetyczny lub analiza termograficzna budynku;

 • dokumentacja projektowa związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

 • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna;

 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

 • wymiana stolarki zewnętrznej;

 • wymiana lub montaż instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 • montaż kotła kondensacyjnego gazowego lub olejowego;

 • montaż pompy ciepła;

 • montaż kolektora słonecznego lub instalacji fotowoltaicznej;

 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Jak skorzystać z ulgi na termomodernizację?

Co musisz wiedzieć, jeśli chcesz skorzystać z ulgi? Oto kilka wskazówek.

 1. 1. Gromadź wszystkie faktury VAT, zarówno z kupionych materiałów, jak i usług, z których skorzystałeś.

 2. 2. Prace muszą trwać trzy lata, ale rozliczać możesz się przez 6 lat. To szczególnie ważne, jeśli wydana kwota przewyższa Twój roczny dochód.

 3. 3. Uldze nie podlegają materiały zdobyte w ramach dotacji. 

 

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489

Dodano: 24-03-2020
Uaktualniono: 06-04-2020