Układanie dachówek bitumicznych

Opinii 5

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Cechy charakterystyczne

 

Dachówki bitumiczne składają się z osnowy - z włókniny szklanej lub mieszanki włókniny i tworzywa sztucznego, z obu stron powleczonej masą asfaltową, gruboziarnistej posypki mineralnej (od góry) i drobnoziarnistej posypki (od dołu).

 

Pojedynczy element to pas, który ma wycięcia - po ułożeniu elementów tak, aby zachodziły na siebie, uzyskuje się określony kształt dachówek.

 

Dachówki bitumiczne są lekkie, ich transport i montaż nie sprawią kłopotu.

 

Znajomość specjalistycznych terminów ciesielskich i dotyczących pokrycia dachowego znacznie ułatwi pracę.

 

 

 

UWAGA

Sprawdź, czy wyrób jest oznakowany specjalnym symbolem. Tym znakiem ozna- czone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

 

Dachówki bitumiczne należy układać na dachu o kącie nachylenia minimum 20%. Przed nałożeniem dachówek należy pamiętać o pokryciu drewnianych elementów więźby dachowej środkiem grzybobójczym i owadobójczym.


 

PRZYGOTOWANIE

Niżej opisany sposób układania dachówek nazywany jest metodą amerykańską. Dachówki bitumiczne układa się na sztywnym podłożu na przykład wodoodpornej sklejce lub deskach, przybitych do krokwi. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić 19 mm (deski na wpust i wypust) i 25 mm (bez wpustów).

 

Układanie należy zacząć od strony przeciwnej do kierunku wiatru i deszczu.

 

 

 

 

Wyznaczyć za pomocą sznurka poziomą linię, równoległą do krawędzi okapu w odległości 19,5 cm.

 

 

 

Wyznaczyć linię do niej prostopadłą. Linie poziome i pionowe ułatwią równoległe ułożenie dachówek.

 

 

 

Następnie na całej połaci wyznaczyć, co 11-14,5 cm, linie równolegle do pierwszej poziomej, odpowiadające rozłożeniu pasów dachówek (im mniejszy kąt nachylania, tym bardziej gęsty rozstaw. Odpowiedni rozstaw zapewni dobrą szczelność pokrycia.

 

 

 

 

WYKONANIE

 

Układanie dachówek rozpoczyna się od dołu połaci dachu.


 


1. Na dolnej krawędzi dachu zamocować blachę.


2. Pierwszy rząd dachówek układa się wycięciami do góry. Tak ułożone dachówki utworzą równą krawędź okapu. Oprócz mocowania mechanicznego pierwszy pas dodatkowo podklejamy klejem bitumicznym. Po ułożeniu pierwszego rzędu następne układamy typowo, tak aby utworzył się podwójny pas na krawędzi. Sąsiadujące pasy gontów łączymy na styk.

 

 

 


3. Następny rząd dachówek układa się już wycięciami na dół, zakrywając pierwszy rząd. W ten sposób przy krawędzi okapu powstaje podwójna warstwa dachówek. Drugą i każdą następną warstwę układa się w ten sposób, żeby była ona przesunięta w stosunku do poprzedniego o połowę modułu.


 

 

 


4. Przybić gwoździami (lub zszywkami) dwie warstwy w pięciu miejscach, nad każdym wycięciem.


 

 

 

 

5. Kolejne rzędy układać przykładając krawędź do krawędzi, jedną na drugą. Po ułożeniu kilku rzędów widoczny już będzie wzór dachówek.

 

6. Kolejne rzędy układa się tak, by krawędź jednej dachówki znajdowała się na środku dachówki poniżej. Dachówki układa się z przesunięciem w pionie - elementy w rzędach parzystych i nieparzystych muszą dokładnie pasować do siebie.

 

 

 

 

 

7. Kolejne rzędy dachówek przybić w ten sam sposób co poprzednie.

 

Kalenicę i naroża pokryć taśmą ocynkowaną, którą przybija się do dachówek bitumicznych.

 

 

 

 

PORADA

Nie układaj dachówek jesienią, w zbyt niskiej temperaturze. Gdy słońce nie rozgrzeje dachówek, to nie skleją się one aż do wiosny.

 

Dodano: 01-03-2012