Spawanie elektryczne (MMA)

Opinii 46

SPAWANIE ELEKTRYCZNE – CO TO JEST?

spawany element

Spawanie elektryczne, nazywane również spawaniem mma, spawaniem elektrodą lub spawaniem łukowym jest to sposób łączenia metali przez zastosowanie spawarki elektrycznej - wytwarza się łuk (wyładowanie elektryczne) w szczelinie między spawanym przedmiotem metalowym a metalową elektrodą. Powstaje bardzo wysoka temperatura (co najmniej 3000°C).

 

Elektroda do spawania elektycznego wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

 

Ze względu na rodzaj otuliny wyróżnia się 2 rodzaje elektrod:

RUTYLOWA: do spawania łukowego bieżących napraw

ZASADOWA: do spawania łukowego elementów, na które będą działały duże obciążenia (np. metalowych konstrukcji); używa się ich w spawarkach na prąd stały

 

Wysoka temperatura powoduje, że krawędzie metalu topią się i łączą ze sobą. Topi się także elektroda, zalewając spoinę płynnym metalem i wypełniając szczeliny, przez co tworzy się zwarty szew.

 

Spawanie metodą mma jest stosowane w:

 

 • kowalstwie artystycznym,
 • ślusarstwie,
 • łączeniu dużych metalowych elementów lub elementów grubości większej niż 1,5 mm.


Zalety spawania elektrycznego:

 

 • oszczędność,
 • duża wytrzymałość spoin,
 • możliwość łączenia elementów stalowych lub wykonanych ze stali nierdzewnej,
 • możliwość naprawy elementów żeliwnych.

 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO

 

 

narzędzia do spawania mma
  
NARZĘDZIA DO SPAWANIA MMA
 
 

 

    ochrona przy spawaniu mma
OCHRONA PRZY SPAWANIU MMA
 

 

WSKAZÓWKI WSTĘPNE PRZY SPAWANIU ELEKTRODĄ

 • Przygotować elementy do spawania elektrycznego: dokładnie oczyścić je metalową szczotką.
 • Zetknąć ze sobą krawędzie obu elementów. W miarę możliwości powinny być one ułożone poziomo i przytrzymane cęgami zaciskowymi, aby zapobiec poruszeniu ich podczas spawania.
 • Ze względu na wytwarzane promieniowanie UV, podczas spawania elektrodą należy osłonic całe ciało (rękawice, ubranie robocze, maska ochronna).
 • Średnica elektrody powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy (patrz tabela). Odsłoniętą część elektrody umieścić w uchwycie i zacisnąć.
 • Dostosować natężenie prądu do średnicy używanej elektrody (patrz tabela).

 

 

tabela zależności

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZY SPAWANIU ELEKTRODĄ

 

Przed rozpoczęciem spawania zdjąć soczewki kontaktowe. Nigdy nie patrzeć na łuk elektryczny nieosłoniętymi oczyma. Nigdy nie spawać w pobliżu trójchloroetylenu, ze względu na niebezpieczeństwo wydzielania się toksycznych oparów (fosgenu).

 

SPAWANIE MMA

spawarka transformatorowa

 

Podłączyć spawarkę transformatorową do gniazda z przewodem ochronnym (uziemieniem), sprawdzić napięcie w urządzeniu.


Zacisnąć szczypce przewodu uziemiającego na jednym ze spawanych elementów.


 

końcówka elektrody

 

Potrzeć końcówką elektrody miejsce spawania i natychmiast odsunąć ją. Ruch ten wyzwala wyładowanie elektryczne, widoczne w postaci iskier.


 

elektroda

 

Przybliżyć elektrodę do elementu na odległość 2-3 mm i rozpocząć spawanie. Długość łuku (czyli odległość między elektrodą a spawanym elementem) powinna być mniej więcej równa średnicy elektrody.


 

pochylenie elektrody

 

Spawać trzymając elektrodę, pochyloną pod kątem 60°.


Przesuwać elektrodę z regularną prędkością, trzymając elektrodę w stałej odległości 2-3 mm od spawanego elementu.


W miarę spawania stopniowo obniżać rękę, żeby kompensować topienie się elektrody.


 

szybkość spawania mma

 

Uregulować szybkość spawania, tak, aby otrzymać spoinę (S) szerokości równej 1,5-2 x średnica elektrody (E).


Pozostawić spoinę do ostygnięcia.

 

Kiedy topią się metalowe elementy, wytwarza się warstwa zgorzeliny (żużel), który osłania spoinę podczas stygnięcia.

 

  

BEZPIECZEŃSTWO PRZY SPAWANIU ELEKTRYCZNYM

Po zakończeniu spawania elementy są bardzo gorące, nie należy więc dotykać ich goła ręką.

bezpieczeństwo przy spawaniu elektrycznym

 

 

Kiedy spoina wystygnie, należy wykruszyć warstwę zgorzeliny przy użyciu dziobaka i drucianej szczotki. Odbijać warstwę dziobakiem i wymiatać odpryski metalową szczotką.


Podczas pracy chronić oczy okularami ochronnymi.


Wygładzić spoinę szlifierką.


 

WYJĄTKOWE WYPADKI PRZY SPAWANIU ELEKTRYCZNYM

spawanie łukowe

 

 

Spawanie łukowe elementów pod kątem

 

Przed ostatecznym wykonaniem spoiny ciągłej należy zrobić kilka spawów punktowych, które będą podtrzymywać elementy.


 

ustawienie elektrody

 

 

Ustawiać elektrodę tak, jak pokazano na rysunku obok i przystąpić do spawania.


 

 
spawanie grubych elementów

 

Spawanie łukowe grubych elementów


Elementy o znacznej grubości (powyżej 6 mm) wymagają nacięcia ich krawędzi pilnikiem lub szlifierką tak, by tworzyły kąt około 90°. Nacięcie będzie wypełnione spoiwem.


 

spawanie łukowe pod kątem

 

 


Należy spawać etapami, aż do całkowitego wypełnienia nacięcia.


 

KILKA DODATKOWYCH RAD PRZED SPAWANIEM MMA

 • Przechowywać elektrody w suchym miejscu.

 

 • Jeżeli element przeznaczony do spawania mma ma otwory, należy zmniejszyć natężenie prądu podczas spawania.

 

 • NIGDY nie używać przy spawaniu łukowym zwykłych okularów.

 

 • Należy zaopatrzyć się w SPECJALNE SZKŁA Z FILTREM.

 

Dodano: 01-03-2012