Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie aluminiowym

Opinii 14

NARZĘDZIAPRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ściana, podłoga i sufit muszą być odkurzone i wyczyszczone w miejscu styku ze ścianką działową.

 

Zaznaczyć sznurem na podłodze miejsce, w którym ma stanąć ścianka. Przenieść linię na ściany i na sufit za pomocą linijki i pionu.

 

 

WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO

1. Profile rusztu przyciąć do wymaganych wymiarów. Przycinając dolny profil, należy pamiętać o zaplanowaniu miejsca na drzwi. Wykonać narożniki wysokości 15-20 cm, przycinając ramiona rusztu wycinarką elektryczną (można także użyć w tym celu piłki do metalu).

 

2. Zamocować profile, rozstawiając wkręty samowiercące co 60 cm. Równolegle do dolnego elementu przykręcić profil sufitowy. Przed zamontowaniem profili do podłoża należy przykleić do nich od spodu taśmę akustyczna np. z pianki poliuretanowej, która poprawi komfort akustyczny we wnętrzu.

 

 

3. Pierwszy słupek (wysokość równa odległości między sufitem a podłogą minus 1 cm) należy przykręcić do jednego z dwóch narożników i do profilu sufitowego. Ustalić miejsce na drzwi, wsuwając ościeżnicę w profil. Sprawdzić, czy znajduje się ona w idealnie pionowej pozycji, po czym przykręcić ościeżnicę do rusztu wkrętami.

 

4. Na górnej belce drzwi umieścić poziomo profil z dwoma narożnikami wysokości 15-20 cm. Przykręcić ją do pierwszej pionowej ramy ościeżnicy.

 

 

5. Zamocować drugi słupek wzdłuż boku ościeżnicy. Przykręcić do ościeżnicy i do górnych i dolnych elementów.

 

 

 

 

 

 

 

6. Aby wzmocnić i usztywnić konstrukcję, należy przykręcić dodatkowe słupki pomiędzy górną poprzeczką ościeżnicy a profilem sufitowym.

 

7. Między profile sufitu i podłogi wsunąć słupki, rozstawiając je co 40-60 cm. Powinny być one o 1,5-2cm krótsze, niż wynosi odległość między sufitem a podłogą. Jednocześnie muszą wchodzić w górny profil na głębokość około 10 mm. Słupków pionowych nie przykręca się do górnego profilu zamocowanego do sufitu. Zapobiegnie to uszkodzeniom ścianki, spowodowanym ewentualnym uginaniem się stropu.

 

 

 

 

 

 

8. Przeciągnąć kable instalacji elektrycznej przez otwory w profilach.

 

 

 

 

RADY

Aby zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną ścianki działowej, po zamontowaniu okładziny z płyt gipsowo-kartonowych po jednaj stronie, przestrzeń między profilami rusztu wypełnia się wełną mineralną.

 

Jeżeli do ścianki działowej będą przymocowane ciężkie przedmioty, należy wzmocnić ją w odpowiednich miejscach.

 

Profile, a rodzaj drzwi

Lekkie drzwi w ściance działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu można montować na zwykłych profilach CW. W przypadku drzwi o dużym ciężarze należy użyć profili ościeżnicowych UA z kątownikami mocującymi i specjalnymi śrubami.

 

MONTAŻ PŁYT GIPSOWYCH

1. Płytę gipsową przyciąć do rozmiarów równych odległości między podłogą a sufitem, minus 1 cm, aby umożliwić rozszerzanie materiału pod wpływem wilgoci.

 

2. Unieść płytę za pomocą dźwigni, podłożyć dwa kliny pod każdą płytę, stabilizując ją prowizorycznie. Upewnić się, czy krawędź płyty jest dokładnie dopasowana do profili rusztu. Ułatwi to przykręcanie płyty.

 

 

3. Przykręcić płyty do profili, rozmieszczając wkręty co 20-25 cm. Płyty w rzędach powinny być mocowane na mijankę.

 

4. Pomiędzy elementy rusztu włożyć materiał izolacyjny. Zamontować płyty po drugiej stronie rusztu, pamiętając, by były ułożone z przesunięciem o połowę szerokości płyty.

 

 

 

RADA

Pionowe połączenia płyt nad drzwiami nie powinny wypadać w linii ościeżnicy.

 

Przycinanie


Do przycinania płyty potrzebny jest nóż i linijka. Przyłożyć linijkę do wybranego miejsca i ciąć wzdłuż niej, mocno przyciskając nóż do płyty.


 

Postawić płytę i złożyć wzdłuż nacięcia. Aby odciąć zbędny fragment płyty, trzeba jeszcze raz przeciągnąć nóż wzdłuż linii cięcia.

 

Cięcia okrągłe lub kąty wykonuje się piłą płatnicą.

 

 

Połączenia płyt

 

Opis wykonywania połączeń płyt znajdą Państwo w ulotce "Montaż płyt gipsowych".

Dodano: 01-03-2012