Ściana z pustaków poryzowanych

Opinii 0

Pustaki poryzowane, nazywane też ciepłą ceramiką to znany i ceniony materiał budowlany, który wypala się z gliny. Uznawany jest za budulec zdrowy i naturalny. Podczas jego produkcji do gliny dodaje się trociny bądź mączkę drzewną, która ulega spaleniu w procesie wypalania materiału. Dzięki temu materiał jest lżejszy, niż tradycyjna ceramika. Powstające w nim mikropory wypełnione powietrzem, poprawiają również znacznie termoizolacyjność pustaków ceramicznych. To sprawia, że są one obecnie jednym z najchętniej stosowanych materiałów do budowy ścian zewnętrznych domu.

WAŻNE PRZY WYBORZE

Pustaki ceramiczne mogą służyć zarówno do budowy ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych – nośnych i działowych. Do budowy ścian zewnętrznych służą elementy o większych wymiarach np. 44x24,8x24,9 cm. Dzięki większej grubości takie pustaki charakteryzują się lepszą izolacyjnością termiczną co w przypadku ścian zewnętrznych ma bardzo duże znaczenie. Do budowy ścian działowych przeznaczone są pustaki o mniejszej grubości (np. o wymiarach 11,5x49,8x23,8 cm). W tym przypadku większe zaznaczenie ma izolacyjność akustyczna, niż termiczna. Wznoszenie ścian z pustaków poryzowanych przyspieszają i ułatwiają ich wyprofilowane boki (na pióro i wpust) – dzięki temu nie ma konieczności wykonywania spoin pionowych. Wybierając pustaki ceramiczne do budowy ścian należy zwrócić uwagę na ich parametry – klasę wytrzymałości, która powinna być określona w projekcie domu, a także współczynnik przenikania ciepła U - w przypadku ścian zewnętrznych, czy wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw - w przypadku ścian jednowarstwowych czy działowych. Nie bez znaczenia są także wymiary pustaków, które decydują o szybkości przeprowadzanych prac budowlanych, ich zużyciu na m² czy zużyciu zaprawy. Przykładowo na 1 m² ściany wymurowanej z pustaków o wymiarach 25x37,3x23,8 cm należy przeznaczyć 10,7 sztuk, natomiast na przy wyborze pustaków 30x24,8x23,8 cm potrzeba 16 sztuk na m².   

CIEPŁA ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

Ciepłe ściany powinny charakteryzować się jak najniższym współczynnikiem przenikania ciepła U. To samo dotyczy ciepłego materiału budowlanego. Im mniejsza będzie wartość współczynnika U danego pustaka, tym lepiej, będzie on chronił przed utratą ciepła. O dobrej izolacyjności cieplnej pustaków ceramicznych decydują nie tylko mikropory wypełnione powietrzem. Duże znaczenia ma także ich szczelinowa budowa. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej pustak ma otworów (drążeń), tym lepsza jest jego izolacyjność cieplna. Warto więc zawczasu sprawdzić, jaki jest procentowy udział otworów w danym rodzaju pustaka ceramicznego - jest on czasami podawany w zestawieniu parametrów produktu. Decydując się na budowę ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych, zwłaszcza tych jednowarstwowych, które nie będą osłonięte warstwą wełny mineralnej czy styropianu, warto także zwrócić uwagę na kształt szczelin. Najlepsze pod względem izolacyjności termicznej będą pustaki o podłużnych szczelinach. Aby ściana była ciepła powinny być one murowane w taki sposób, aby dłuższa krawędź szczelin była ustawiona równolegle do lica ściany. W ścianach przypadku ścian dwu- i trójwarstwowych, w których mur osłonięty jest warstwą izolacji termicznej, ilość i kształt otworów w pustakach nie ma tak dużego znaczenia. W wypadku ścian zewnętrznych (w szczególności składających się z jednej warstwy, czyli muru) dobrym rozwiązaniem się szlifowane pustaki poryzowane. Proces szlifowania zapewnia im precyzyjne wymiary. Taka dokładność umożliwia zastosowania podczas ich murowania bardzo cienkiej spoiny. Takie rozwiązanie nie tylko znacznie przyspiesza i zmniejsza zużycie zaprawy. Zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy zmniejsza też do minimum ryzyko powstawania mostków termicznych na spoinach, co często ma miejsce w przypadku ścian murowanych na tradycyjną zaprawę. Pustaki szlifowane mogą być również murowane za zaprawę w postaci pianki poliuretanowej. Jej zastosowanie umożliwia wznoszenie ścian w błyskawicznym tempie - bez uciążliwych przerw technologicznych.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PUSTAKÓW

Ten ważny parametr ma duże znaczenie nie tylko w przypadku ścian działowych, które powinny stanowić skuteczną barierę dla dźwięków przenikających z jednego pomieszczenia do drugiego. Jest on również istotny w przypadku ścian zewnętrznych domów, wznoszonych np. przy ruchliwej ulicy lub w innym miejscu narażonym na dokuczliwy hałas. Wybierając pustaki ceramiczne do budowy takich ścian należy przede wszystkim sprawdzić ich wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Im jego wartość jest większa, tym lepsza będzie izolacyjność akustyczna. W sprzedaży znaleźć można pustaki poryzowane produkowane z myślą o cichych ścianach jednowarstwowych. Ich współczynnik Rw może wynosić 55 dB, a nawet 60 dB. Wpływ na izolacyjność akustyczną ścian z pustaków ceramicznych ma również usytuowania szczelin względem lica ściany. Aby ściany jak najlepiej izolowały przed dźwiękami dłuższa krawędź otworów w pustaku powinna być zlokalizowana prostopadle do lica ściany. W przypadku ścian warstwowych większe znaczenie będzie miał rodzaj zastosowanej termoizolacji. Lepsze efekty uzyskuje się ocieplając ścianę z ceramiki wełną mineralną.

 

Dodano: 28-11-2013