Pustaki szklane – jak je zamontować?

Opinii 1

PUSTAKI SZKLANE - INFORMACJE OGÓLNE

 • Pustaki szklane (nazywane również dziś potocznie luksferami) są doskonałym materiałem, który ożywi każde wnętrze. Można z nich wykonywać ścianki działowe lub ich fragmenty. Z powodzeniem zastąpią też okno doświetlając wnętrze, w miejscach, w których nie może się ono znaleźć.
 • Dzięki pustakom szklanym do znajdujących się za ściankami pomieszczeń dotrze światło dzienne, a jednocześnie ograniczona będzie przezierność.
 • Pustaki szklane doskonale nadają się na przepierzenia w kuchniach i łazienkach.
 • Luksfery można również wykorzystać w aranżacji wnętrz w pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Z pustaków szklanych można wykonywać ścianki proste, jak też biegnące po łuku.
 • Luksfery są bezbarwne, barwione powierzchniowo lub barwione w masie. Mają wytłaczane wzory. Mogą występować w wariantach ze zmatowioną, tzw. satynową powierzchnią zewnętrzną. Są uniwersalne - można je łączyć z dowolnym materiałem budowlanym: drewnem, cegłą, betonem.
 • Grubość pustaków szklanych wynosi 8 cm. Najbogatszy asortyment pustaków występuje w wymiarach 19x19x8 cm. Dostępne są też wymiary 24x24x8 cm, 19x9x8 cm, 24x11,5x8 cm. Listę uzupełniają pustaki narożnikowe, połówkowe oraz specjalne płytki wykończeniowe.
 • Pustaki szklane różnią się od popularnych kiedyś luksferów - dawniej luksfery były jednolitą szklaną kształtką o słabej przepuszczalności światła i izolacyjności termicznej. Obecnie produkowane pustaki szklane składają się z dwóch zespolonych ze sobą szklanych elementów, pomiędzy którymi znajduje się pustka powietrzna. Taka budowa wpłynęła na poprawę parametrów technicznych tego materiału. Także zasady układania luksferów są nieco odmienne od układania obecnie produkowanych pustaków szklanych.

 

 

PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI ŚCIANKI Z PUSTAKÓW

 

 • Ścianka z pustaków szklanych nie jest elementem nośnym i z tego względu nie może być obciążana.
 • Ścianka stykająca się z innymi elementami sufitem, podłogą, ścianą musi być od niej oddzielona dylatacją.
 • Ścianka wewnętrzna z pustaków szklanych nie powinna być szersza niż 4 m i wyższa niż 3 m. Ścianki o większych wymiarach trzeba podzielić dylatacjami.
 • Ścianka musi być zbrojona w pionie i poziomie prętami zbrojeniowymi o średnicy 6-8 mm lub specjalnymi drabinkami zbrojeniowymi.
 • Nie wolno stosować do montażu pustaków obtłuczonych lub pękniętych nawet, gdy uszkodzenie po zaspoinowaniu będzie niewidoczne.
 • Spoina między pustakami ma najczęściej szerokość 6 -10 mm.

konstrukcja - pustaki szklane

 

 

 

 

 • Ścianka z pustaków jest spięta na krawędziach listwami obwodowymi, tradycyjnie ze stali lub aluminium, a ostatnio także z PCW lub HDF.
 • Wysokość i szerokość ścianki jest związana z wymiarami pustaków szklanych oraz wymiarami elementów konstrukcyjnych - listew i łączników.
 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdźmy dokładnie czy podłoże, na którym będziemy montować ściankę jest równe i czy tworzy ze ścianą kąt prosty.

konstrukcja pustaki szklane 2

 

 

NARZĘDZIA DO MONTAŻU PUSTAKÓW SZKLANYCH

 

Do wszystkich systemów mocowania potrzebujemy:

 • Poziomicę
 • Wiertarkę
 • Kotwy lub kołki

narzędzia pustaki szklane

MONTAŻ PUSTAKÓW SZKLANYCH METODĄ TRADYCYJNĄ (UKŁADANIE NA ZAPRAWIE)

 

POTRZEBNE MATERIAŁY

 

 • Zaprawa do pustaków szklanych lub zaprawa do materiałów niskonasiąkliwych, np. do klinkieru, granitu.
 • Ceowniki stalowe lub aluminiowe najlepsze 90/50x3 mm.
 

montaż tradycyjny pustaków szklanych

 

 

 • Pręty ze stali ocynkowanej śr. 6 mm przy ściance o wymiarach nie przekraczających 1,5 m, śr. 8 mm przy wymiarach większych.
 • Krzyżyki dystansowe.

 

1. Wyznaczamy dokładnie miejsce ustawienia ścianki.


Sprawdzamy poziomicą czy powierzchnia, na której będzie ustawiona ścianka jest równa.


2. Nawiercamy otwory w podłożu oraz w listwie obwodowej poziomej (ceownik).


3. Przy pomocy kotew lub kołków przytwierdzamy listwę do podłoża.


 

montaż tradycyjny pustaków szklanych - 2

4. Jeśli ścianka będzie przylegać do ściany pomieszczenia, w podobny sposób mocujemy listwę obwodową pionową. Musimy ją zamontować dokładnie pionowo i prostopadle do listwy poziomej.

 

5. Układamy wewnątrz listew taśmę dylatacyjną oraz zbrojenie: dwa pręty, które podwiązuje się do spinek listwy drutem lub drabinkę zbrojeniową.

 

6. Wypełniamy poziomą listwę obwodową zaprawą i osadzamy pierwszy pustak w dolnym narożniku. Zaprawę nakłada się także na krawędź pustaka, która będzie przylegała do zamocowanej do ściany listwy pionowej

 

7. Zakładamy krzyżyk dystansowy i wkładamy pionowy pręt zbrojeniowy od wewnętrznej lub zewnętrznej strony ścianki.

 

 

montaż tradycyjny pustaków szklanych - 3

8. Kolejno układamy na zaprawie następne pustaki pierwszego rzędu; rozdzielając je krzyżykami dystansowymi i zakładając w szczeliny między nimi pręty zbrojeniowe na przemian - raz po jednej (zewnętrznej stronie ścianki) raz po drugiej – wewnętrznej stronie ścianki.

 

9. Następnie w spoinie poziomej na pierwszym rzędzie pustaków szklanych układamy zbrojenie poziome z dwóch prętów zbrojeniowych lub drabinki i łączymy je z prętami pionowymi drutem wiązałkowym.

 

 

montaż tradycyjny pustaków szklanych - 4

10. Wypełniamy zaprawą szczeliny pionowe i poziome.

 

11. W ten sam sposób układamy kolejne rzędy luksferów.

 

12. Po ułożeniu ostatniego rzędu pustaków od góry i z boku montujemy na zaprawie górną i boczną listwę obwodową. Chcąc uniknąć nierównomiernego osiadania pustaków zaleca się, aby jednego dnia nie układać więcej niż cztery rzędy.

 

montaż tradycyjny pustaków szklanych - 5

MONTAŻ PUSTAKÓW SZKLANYCH METODĄ Z UŻYCIEM ELEMENTÓW SYSTEMOWYCH

POTRZEBNE MATERIAŁY

 

 • Listwy obwodowe poziome
 • Listwy obwodowe pionowe
 • Łączniki poziome
 • Łączniki pionowe
 • Drabinki zbrojeniowe

 

Listwy obwodowe i łączniki są elementami wykonanymi z PCW, drabinki są ze stali ocynkowanej. Początek prac, jak przy montażu tradycyjnym punkty od 1 do 6 (opis powyżej). Dalsze etapy przedstawiają się następująco:

 

1. Układamy pierwszy rząd pustaków szklanych, osadzając pomiędzy nimi łączniki pionowe wraz z zaprawą i prętami zbrojeniowymi.

 

montaż pustaków szklanych metodą systemową - 1

2. Po ułożeniu całego rzędu, w spoinie poziomej układa się łącznik poziomy, łącząc go na zatrzask z łącznikami pionowymi. Kolejny krok to umieszczenie na łączniku poziomym drabinki zbrojeniowej, a następnie warstwy zaprawy.


 

montaż pustaków szklanych metodą systemową - 2

3. Aranżujemy w taki sposób wszystkie rzędy luksferów aż do wymaganej wysokości.


4. Zakładamy pionową i poziomą listwę z założonymi elementami dylatacyjnymi i zbrojeniem obwodowym, zamykając konstrukcję w ramie obwodowej.


 

montaż pustaków szklanych metodą systemową - 3

MONTAŻ PUSTAKÓW SZKLANYCH METODĄ UKŁADANIA NA KLEJ

Metoda układania na sucho bez zaprawy i zbrojenia jest doskonała dla domowych majsterkowiczów. Pamiętać należy o kilku podstawowych zasadach montażu, jakie przewidują producenci systemów.

 

 • Ścianki układane na sucho mają mniejsze wymiary maksymalne niż układane na zaprawie. Przestrzegać należy zalecanych przez producenta maksymalnych wymiarów ścianki.
 • Taka ścianka musi także być mocowana mechanicznie do trzech punktów, np. podłogi, ściany i sufitu.
 • Nie można stawiać ścianek wolnostojących.

 

POTRZEBNE MATERIAŁY


 • Klej do luksferów (odpowiedni do wybranego systemu)
 • Łączniki kątowe (opcjonalnie)
 • Listwy obwodowe poziome i pionowe
 • Łączniki pionowe i poziome
 • Silikon

 

Łączniki oraz listwy obwodowe mogą być wykonane z PCW lub płyt drewnopochodnych HDF.

 

montaż na sucho pustaków szklanych - 1

1. Klejem i kołkami rozstawionymi co 50 cm mocujemy dolną listwę obwodową do podłoża i boczną listwę obwodową do ściany. W niektórych systemach w narożniku listwy łączymy ze sobą kątownikiem metalowym.


2. Na listwę poziomą wyciskamy klej i układamy pierwszy pustak dociskając go do listew.


3. Nakładamy klej na krótką listwę pionową i dociskamy ją do bocznej krawędzi pustaka.


4. Smarujemy klejem listwę pionową i poziomą oraz umieszczamy kolejny pustak w rzędzie. Postępując tak jak w punktach 2,3,4 przyklejamy następne pustaki.


5. Po ułożeniu pierwszego rzędu przyklejamy poziomy łącznik, mocując go także klejem lub kątownikiem do pionowej przyściennej listwy obwodowej. Przyklejamy i mocujemy także drugą pionową listwę obwodową.

 

6. Następnie montujemy pustaki kolejnych rzędów. Od góry kończymy ściankę górną poziomą listwą obwodową.

 

 

Całkowite utwardzenie się kleju w tak zmontowanej ściance następuje po kilku dniach.


 

montaż na sucho pustaków szklanych - 2

 

UWAGA

 
Jeśli ścianka jest montowana pomiędzy dwiema ścianami lub podłożem, a sufitem, druga z pionowych listew jest również mocowana do ściany lub sufitu. Elementy systemów są tak przygotowane, aby ostatni rząd pustaków szklanych wsunąć pomiędzy listwę poziomą poprzedniego rzędu, a listwę obwodową. Dlatego trzeba bardzo dokładnie zaprojektować wysokość i szerokość powierzchni wypełnionej pustakami, aby nie mieć kłopotów z ułożeniem ostatniego rzędu (mocowanie do sufitu, podłoża i ściany) lub ostatniej kolumny pustaków (mocowanie do podłoża i ścian). Producenci systemów powinni podać wzór jak można dokładnie wymierzyć wysokość i szerokość ścianki.
 
 

FUGOWANIE LUKSFERÓW

We wszystkich systemach oprócz tych z wykorzystaniem poziomych i pionowych listew konstrukcyjnych spoiny pomiędzy pustakami fugujemy zaprawą fugową. Do spoinowania przystępuje się po wyschnięciu zaprawy. Zaprawę rozprowadza się pacą ze styropianu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zarysowania pustaków podczas fugowania.

 

Listwy i łączniki spełniają jednocześnie zadanie konstrukcyjne jak i wykończeniowe - ich krawędzie boczne po ułożeniu pustaków spełniają zadanie fug.

 

 

fugowanie - pustaki szklane
Dodano: 01-03-2012