Pokrycie dachowe z płyt bitumicznych

Opinii 6

INFORMACJE OGÓLNE


Cechy charakterystyczne


Faliste płyty bitumiczne produkowane są z włókien organicznych nasyconych bitumem pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Stosuje się je do krycia dachów budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń, takich jak warsztaty, garaże i budynki gospodarcze. Płyty te mogą też stanowić podkład pod dachówki ceramiczne lub cementowe. Główną ich zaletą jest możliwość szybkiego montażu.NARZĘDZIA


PRZYGOTOWANIE


UWAGA

Sprawdź, czy wyrób jest oznakowany specjalnym symbolem. Tym znakiem ozna- czone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.Rozstaw łat, na których będzie zamocowane pokrycie, nie powinien przekraczać 60-80 cm. Jeżeli rozstaw jest większy, należy użyć szerokich łat.
Podczas montażu płyt należy uwzględnić kierunek wiatru i rozpocząć ich układanie od dołu dachu w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru.
WYKONANIE

Zamocować każdą płytę na łatach specjalnymi gwoździami, które następnie uszczelnia się nakładką.


Gwóźdź przybija się do pierwszej łaty (od dołu płyty), oraz na co drugim grzbiecie fali do pozostałych łat.Zakład poziomy płyt powinien wynosić około 15 cm. Należy pilnować także, aby płyty w pionie zachodziły odpowiednio na siebie.


Powstałe złącza uszczelnić kitem.Kalenicę pokrywa się gąsiorami, które także mocuje się gwoździami.UWAGA

Po pokryciu z płyt bitumicznych nie powinno się chodzić. Jeżeli jednak jest to konieczne, należy stawiać stopy w miejscach, w których przybite są gwoździe (wskazują na obecność łat).Dodano: 01-03-2012