Paliwa do ogrzewania

Opinii 5

Jest bardzo wiele różnych źródeł energii. Decydując się na ogrzewanie, powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko koszt urządzeń, instalacji grzewczej i użytkowania paliw. Ważna jest dostępność danego paliwa, bezpieczeństwo użytkowania i ochrona środowiska naturalnego.

RODZAJE PALIW I ŹRÓDEŁ ENERGII

Podstawowe źródła energii, paliwa energetyczne, które można stosować w różnym zakresie do ogrzewania to:

 

1. energia słoneczna
2. drewno
3. węgiel
4. gaz ziemny
5. gaz płynny
6. olej opałowy
7. ropa, benzyna
8. energia elektryczna

 

 

Właściwości poszczególnych paliw:

 

ENERGIA SŁONECZNA

Jest to źródło darmowej energii. Jako jedyna ze wszystkich źródeł wymienianych nie wiąże się z kosztami użytkowania. Instalacje grzejne wykorzystujące energię słoneczną są drogie.

 

Ogrzewanie budynku za pomocą tej energii, w krótkiej perspektywie czasowej, wiąże się z wysokim kosztem zakupu części instalacji. Niestety nie zawsze można z niej korzystać, są pory roku, kiedy energia słoneczna jest nie wystarczająca, tak więc solarne systemy ogrzewania budynków wymagają instalacji innych, dodatkowych systemów ogrzewania.

 

Energia słoneczna jest najbardziej korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

 

DREWNO

Źródło energii odnawialnej, tym niemniej proces odnawiania jest długi. Drewno ma stosunkowo małą wartość energetyczną. Za to jest tanie i powszechnie dostępne.

 

Podczas spalania wydziela się dwutlenek węgla. Drewno jest często stosowane do palenia w kominkach z paleniskiem otwartym. Rzadziej w pozostałych kominkach i kotłach.

 

Najlepsze drzewa do celów opałowych:

1. akacja
2. dąb
3. buk
4. brzoza
5. klon

Najgorzej się sprawdzają jako opał:

1. świerk
2. jodła
3. wierzba
4. topola

Ważne jest, aby drewno opałowe było suche. Drewno suche może być nawet dwa razy bardziej wydajne od mokrego.

 

WĘGIEL

Jest to paliwo stałe, tanie i stosunkowo wydajne. Największy problem z węglem to kłopoty z magazynowaniem, transportem, brud oraz ograniczone możliwości regulacji urządzeń grzewczych na węgiel.

 

Niewygoda w użytkowaniu tego rodzaju paliwa jest rekompensowana przez korzyści ekonomiczne.

 

Istnieją różne rodzaje węgla: kamienny, brunatny, węgiel sprasowany do postaci brykietów.

 

 

GAZ ZIEMNY

Jest to paliwo pochodzenia naturalnego, bardzo powszechnie stosowane, ze względu na wysoką wartość energetyczną przy stosunkowo niskim koszcie. Gaz jest bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel. Jest bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza.

 

Dużo gazu ziemnego stosuje się w przemyśle. Również w celu ogrzewania indywidualnego jest jednym z głównych paliw.

 

Jest dostarczany przez sieci gazociągowe i wykorzystywany w kotłowniach, do podgrzewania wody, gotowania. Jest bardzo wygodny w użytkowaniu, nie trzeba go magazynować. Jest łatwopalny zatem obchodząc się z nim, należy zachować ostrożność.

 

GAZ PŁYNNY

Gaz płynny (LPG) jest źródłem energii przyjaznym dla środowiska, niezależnym i wyjątkowo uniwersalnym. Wykorzystuje się go do dogrzewania pomieszczeń, gotowania, centralnego ogrzewania, podgrzewania wody.

 

Jest droższy od gazu ziemnego i paliw stałych, jednak łatwo dostępny. Przechowywany w butlach, nie wymaga podłączenia skomplikowanej instalacji grzewczej. Jest cięższy od powietrza i łatwopalny.

 

Urządzenia na gaz płynny mają możliwość dokładnej regulacji.

OLEJ OPAŁOWY

Wykorzystywany zarówno do ogrzewania centralnego jak i do dogrzewania. Kotły, piece, piecyki często zasilane są olejem opałowym. Znajduje on zastosowanie również w ogrodnictwie, do ogrzewania szklarni.

 

Olej opałowy jest ekologicznie czysty. Trzeba go magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach. Ma stosunkowo wysoką wartość energetyczną i jest łatwo dostępny. Cenowo plasuje się na średnim poziomie.

 

ROPA, BENZYNA

W ogrzewaniu te dwa paliwa stosuje się rzadko. Ropa jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych w gospodarce światowej. Benzyna i nafta wydziela nieprzyjemny zapach podczas spalania.

 

Jest to paliwo toksyczne. Ropę stosuje się do niektórych rodzajów piecyków służących do dogrzewania pomieszczeń. Jest ona stosunkowo drogim paliwem.

 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Jest najwygodniejszym źródłem energii. Nie trzeba jej magazynować, nie wiąże się z żadnymi zabrudzeniami, urządzenia elektryczne są łatwe w obsłudze i nie wymagają specjalnej konserwacji.

 

Bardzo dokładnie można regulować i programować urządzenia grzewcze na energię elektryczną. Ponadto jej wykorzystanie w celach ogrzewania nie wymaga dodatkowych instalacji.

 

Jest przyjazna dla środowiska naturalnego i ma dużą wydajność. Jej wada to wysoki koszt użytkowania.

 

 

KRYTERIA WYBORU ŹRÓDŁA ENERGII

Główne kryteria wyboru paliwa (źródła energii) to:

 

1. rodzaj ogrzewania
2. dostępność źródła energii
3. wygoda obsługi, bezpieczeństwo
4. koszty instalacyjne
5. koszty użytkowania

 

 

RODZAJ OGRZEWANIA

Jeżeli chcemy centralne ogrzewanie budynku, rzadziej będziemy korzystać z paliw stałych i energii elektrycznej. Te pierwsze są stosunkowo niewygodne, umożliwiają mniejszą regulację urządzeń grzewczych, wymagają miejsca gdzie można je przechować. Energia elektryczna jest kosztowna, aczkolwiek ogrzewanie podłogowe za pomocą energii elektrycznej ma wiele zalet dotyczących komfortu, a cenowo nie odbiega zbytnio od paliw płynnych.

 

Aktualnie, jeżeli w budynku jest instalacja gazu ziemnego, jest to optymalne paliwo do ogrzewania centralnego. W celu dogrzania pomieszczeń najlepiej sprawdza się olej opałowy, gaz płynny i energia elektryczna. Drewno z kolei ma niepowtarzalny urok w kominku.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ŹRÓDŁA ENERGII

Energia słoneczna jest powszechnie dostępna, ale tylko w określonych porach roku można ją optymalnie wykorzystać. Gdy nie ma do domku podłączonej instalacji elektrycznej i sieci gazociągowej pozostaje nam ogrzewanie na paliwo stałe (drewno, węgiel) lub gaz w butli, czy olej opałowy.

 

 

WYGODA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWO

Najwygodniejsza jest energia elektryczna. Jest też bezpieczna, nie grozi wybuchem jak w przypadku gazów czy zaczadzeniem, jak w przypadku drewna. Najbardziej niebezpieczne są kominki z otwartym paleniskiem.

 

Teraz wszystkie grzejniki przenośne mają odpowiednie zabezpieczenia, np. zawory odcinające dopływ gazu w przypadku przewrócenia się urządzenia. Należy jednak ostrożnie się obchodzić z gazami. Szczególnie należy chronić dzieci przed bezpośrednim kontaktem z substancjami łatwopalnymi.

 

 

KOSZTY INSTALACJI

Urządzenia gazowe oraz kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe wiążą się ze znacznym nakładem finansowym na instalację. Jeszcze drożej przedstawia się zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię słoneczną. Montaż kotłów elektrycznych jest z kolei znacznie tańszy.

 

 

KOSZTY UŻYTKOWANIA

Paliwa stałe, typu węgiel i drewno są najtańsze w użytkowaniu. Niestety ich koszt wzrasta, gdy weźmiemy pod uwagę konieczność transportu, usuwania pozostałości i magazynowania.

 

Najdroższym źródłem pozostaje energia elektryczna, która z kolei jest najwygodniejsza w użytkowaniu. Warto też podkreślić, że cena energii elektrycznej różni się zasadniczo w zależności od tego, czy korzysta się z niej w nocy czy w dzień.