Ogrodzenie działki a przepisy

Opinii 0

 ogrodzenie metalowe w szarym kolorze

Ogrodzenie to wisienka na torcie w aranżacji przydomowej przestrzeni. Potrafi przepięknie dopełniać estetykę budynku i wzmacniać poczucie bezpieczeństwa, często jednocześnie wyznaczając granice działki. Jeśli jednak zastanawiasz się, czy są zasady, do których trzeba się stosować podczas jego stawiania, przeczytaj nasz artykuł. W przystępny sposób pokazujemy, co na temat ogrodzenia mówią przepisy. Sprawdź!

Ogrodzenie działki - przepisy i ich interpretacja

Ogrodzenie wokół domu wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, a często też podkreśla charakter i styl budynków znajdujących się w granicach działki. Dodatkowo może chronić np. przed dzikimi zwierzętami, które często szukają pożywienia w wypielęgnowanych przez człowieka ogrodach. Niezależnie od tego, jakie jest przeznaczenie działki i z czego wynika potrzeba budowy ogrodzenia - warto znać przepisy i wiedzieć, jak postępować.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy o prawie budowlanym pozwolenie na budowę ogrodzenia nie jest potrzebne. Co więcej, nie ma również obowiązku jego stawiania, chyba że na terenie działki prowadzone są prace budowlane (wtedy może być to również ogrodzenie tymczasowe). Jednak ta sama ustawa w art. 30 zaznacza, że w przypadku ogrodzenia wyższego niż 2,20 m konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia do odpowiedniego organu administracyjnego. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

 

Jeśli więc będzie taka potrzeba - należy złożyć dokumenty do starostwa, a gdy w ciągu 21 dni organ nie wyrazi sprzeciwu, wtedy można zacząć budowę (tzw. milcząca zgoda).

dom z ogrodzeniem metalowym

Sprawa wydawałaby się więc prosta, gdyby nie fakt, że należy sprawdzić, czy w wybranej gminie dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a jeśli tak - to jakie są jego wymogi. Może okazać się, że budowa ogrodzenia w ogóle nie będzie możliwa lub akt dopuszcza tylko wybrany typ. Jeśli natomiast ogrodzenie ma powstać od strony drogi, należy pamiętać o konieczności zweryfikowania jej docelowej, zapisanej w planie szerokości i ewentualnym cofnięciu ogrodzenia na linię rozgraniczającą. Podobnie w przypadku, gdy ogrodzenie planowane jest od strony np. rowu, należy sprawdzić, w którym dokładnie miejscu można je zbudować. 

 

Ogrodzenie na pograniczu działki, kto płaci?

 

Jeśli działka leży na terenie, który nie został w żaden sposób ogrodzony, pojawia się pytanie o współdzielenie kosztów z sąsiadem. Skoro będzie znajdowało się na granicy, to korzyści z jego postawienia mogą przecież czerpać dwie strony. Jednak w takich sytuacjach nikogo nie można zmusić do ponoszenia kosztów związanych z budową. Co oznacza, że z założenia to właśnie inicjator finansuje inwestycję. Oczywiście można dojść do porozumienia i w efekcie dwie strony płacą za budowę, jednak musi być to zgoda dobrowolna. W przypadku finansowania kwestie prawne reguluje Kodeks cywilny, w którym to np. w § 2 art. 154 jest mowa o tym, że korzystający powinni wspólnie ponosić koszty jego utrzymania. 

 

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest sam fakt budowania na styku działek. Ogrodzenie najlepiej stawiać w granicy, tak aby nie przekraczało linii posesji. Jeżeli na działce są znaki graniczne, wtedy ma się pewność, co do jej wymiarów. Istnieją też materiały, które określają granice terenu z dokładnością do 1 cm. I o taki materiał z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego można wystąpić w Wydziale Geodezji we właściwym starostwie. Jednak nawet z tymi planami właściciel działki nie jest w stanie nic zrobić bez udziału geodety (jego koszt nie jest duży w porównaniu do całego procesu budowy ogrodzenia, więc warto). W przypadku, gdy pojawiają się utrudnienia w zakresie ustalenia dokładnej granicy działki lub sąsiad zgłasza sprzeciw, zaleca się, aby całe ogrodzenie postawić kilkanaście centymetrów w głąb własnej posesji.

drewniane domki ustawione na stosie monet

Zasady bezpieczeństwa a ogrodzenie

Poza przepisami definiującymi kwestie związane z działką, trzeba pamiętać również o zasadach bezpieczeństwa. W rozporządzeniu ministra infrastruktury na temat warunków technicznych budynków i ich usytuowania jest zapis o tym, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia nie tylko dla ludzi, ale także zwierząt, a dokładniej:

 

zabrania się umieszczania na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła i innych podobnych materiałów (z wyłączeniem zakładów karnych i aresztów śledczych);

• bramy i furtki nie mogą mieć progów, które utrudniałyby poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym na wózkach;

• bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki;

• szerokość światła bramy nie może być mniejsza niż 2,4 m, a furtki 0,9 m.

 

Rodzaje ogrodzeń

Kiedy już wiadomo, jak postępować, aby być zgodnym z literą prawa, pozostaje wybrać odpowiedni typ ogrodzenia. Mimo że jest to końcowy etap, to jest on równie istotny. Oferta ogrodzeń jest wyjątkowo bogata. Do popularnych rozwiązań można zaliczyć:

 

- ogrodzenia metalowe - niezwykle estetyczne rozwiązanie w wersji systemowej (ażurowej, półpełnej i pełnej). Świetnie sprawdza się w przypadku ogrodzenia działki z domem. W skład serii wchodzą zazwyczaj: bramy wjazdowe dwuskrzydłowe lub przesuwne, przęsła ogrodzeniowe oraz furtki. Do montażu tego typu ogrodzenia potrzebne są metalowe słupki ogrodzeniowe lub betonowe elementy. Inną, popularną opcją są metalowe panele. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, wykorzystywane również do ogrodzenia terenów handlowych i przemysłowych. Panel ogrodowy montuje się do słupków, a łączenia wykonuje się za pomocą spinki (łącznika).

 metalowe ogrodzenie z bramą, w tle dom

ogrodzenie domu - różne rodzaje

 - Ogrodzenie betonowe - to kolejny ciekawy rodzaj. Z elementów betonowych buduje się pełne ogrodzenia lub ściany oporowe. Jednak najczęściej wykonuje się podmurówki i słupki, do których montuje się przęsło ogrodzeniowe, np. wymienione wyżej metalowe panele. 

 betonowe ogrodzenia

 - Płoty i siatki - drewniane listwy ułożone w klasyczny płot to tradycyjne i często stosowane rozwiązanie. Jest estetyczne i skutecznie spełnia swoją funkcję. Jednak drewno świetnie sprawdza się również w panelach, które w zestawieniu np. ze skrzyniami z kwiatami, zamieniają się w ozdobę. Tego typu ogrodzenie można postawić w wybranej części działki. Z kolei klasyczna siatka sprawdzi się podczas grodzenia rozległych terenów, ponieważ jest to szybki i ekonomiczny sposób. Będzie więc idealna również dla terenów uprawnych bądź przemysłowych. 

ogrodzenie drewniane i skrzynie z kwiatami

Wymienione typy ogrodzenia można ze sobą łączyć. Najważniejsze, aby wpisywały się w styl zabudowy i po prostu spełniały swoje zadanie.

Zobacz, o co najczęściej pytają nasi klienci

O czym pamiętać, projektując ogrodzenie? 

Planując ogrodzenie, trzeba uwzględnić wysokość podmurówki lub fundamentu, furtki, przęsła i odpowiednich odstępów między nimi. A także pamiętać o zaplanowaniu dodatkowej przestrzeni w furtce i bramie, jeśli w planach jest dodanie nawierzchni np. kostki brukowej czy  płyty ażurowej.

 

Istotnymi elementami, które warto wziąć pod uwagę są:

• okablowanie - elektrozamek, automat do bram, wideodomofon,

• położenie terenu (wzniesienia, drzewa, skosy),

• miejsce na śmietnik,

• zwierzęta domowe.

 

Jak określić odpowiednią wysokość ogrodzenia w naturze?

Wysokość całego ogrodzenia mierzy się od poziomu - punktu zero (np. wysokość drogi, chodnika lub domu).

 

Czy w Leroy Merlin można zaprojektować ogrodzenie?

Tak, nasi specjaliści pomogą w zaplanowaniu ogrodzenia, a także w doborze odpowiednich materiałów. Dodatkowo warto skorzystać z Planera ogrodzeń, jest to intuicyjne narzędzie, w którym można stworzyć projekt działki i zweryfikować różne typy ogrodzeń, aby w efekcie wybrać najlepsze. 

 

Czy zawsze trzeba czekać 21 dni po zgłoszeniu budowy ogrodzenia do starostwa?

Nie. Jest możliwość wydania przez starostę zaświadczenia o tym, że nie będzie wnosił sprzeciwu, co pozwoli przyspieszyć prace. 

 

Czy istnieją konsekwencje związane z brakiem zgłoszenia?

Tak, jeśli zgłoszenie było konieczne ze względu na cechy ogrodzenia, a formalności nie zostały dopełnione, jest to samowola budowlana. W takim przypadku np. późniejsza legalizacja będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami. Może dojść również do sytuacji, w której ogrodzenie będzie trzeba zlikwidować. 

 

otwarta bram i ogrodzenie na tle domu i różowych kwiatów

Dodano: 05-03-2021
Uaktualniono: 11-03-2021