Ogrodzenia. Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Opinii 0

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące budowy, impregnacji, materiałów i kwestii prawnych dotyczących ogrodzeń, a także doboru roślinności.

Dom jednorodzinny z estetycznym, drewnianym ogrodzeniem.

Czy ogrodzenie jest budowlą (obiektem budowlanym)?

Prawo budowlane, a dokładnie art.3 pkt 2-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., uznaje ogrodzenia za urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym i określa je jako urządzenia budowlane. Zgodnie z tym zapisem nie są one więc obiektem budowlanym tak jak budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, czy też obiekty małej architektury (określone w art.3 pkt 1).


Co za tym idzie, budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia od żadnych państwowych organów (art. 29 ust. 1 pkt 23 Prawa budowlanego), chyba że mają one wysokość powyżej 2,20 m i będą mocowane od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych, czy też innych miejsc publicznych. Wówczas budowa (za art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego) wymaga zgłoszenia do starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Ogrodzenie jako środek trwały — czy można je tak traktować?

Środki trwałe są częścią majątku firmy. Mogą to być zabudowania, maszyny, sprzęty, budowle, pojazdy, które są współwłasnością lub własnością podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i zostały utworzone lub zakupione we własnym zakresie. Muszą być też zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.


Ogrodzenia, mimo iż same w sobie nie są obiektem budowlanym, są jednak środkiem trwałym, ponieważ są częścią budowli. Co za tym idzie, podlegają amortyzacji podatkowej - 4,5% rocznie (stawka amortyzacji dla obiektów inżynierii lądowej i wodnej). Więcej informacji na temat amortyzacji takich obiektów można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 a ust 1 pkt 1).

Jakiej wysokości powinno być ogrodzenie?

Właściwa wysokość ogrodzenia powinna być proporcjonalna do wielkości działki i wysokości zabudowań w jej obrębie. Dla małych terenów za optymalną uważa się wysokość w granicach 1,50-1,55 m. Takie wymiary pozwalają już zabezpieczyć teren przed intruzami (ogrodzenie nie tak łatwo jest przekroczyć) i dają poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie nie wpływają negatywnie na wygląd otoczenia – nie przytłaczają budynków dookoła działki, ani zabudowań na jej terenie. Pozwalają wyeksponować nieruchomość, jednocześnie dając domownikom poczucie prywatności.


Na działkach o większej powierzchni lub z kilkupiętrowymi zabudowaniami można stosować ogrodzenia o wysokości 1,70 m – 2,20 m, a nawet wyższe. W przypadku wyższych ogrodzeń, zgodnie z art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego, montaż należy uprzednio pisemnie zgłosić do odpowiedniego organu.


Natomiast ogrodzenie tymczasowe w czasie budowy domu, zgodnie z prawem, musi mieć min. 1,50 m.

 

Żelazne ogrodzenie pomalowane na czarno, osadzone na kamiennej podmurówce.

Czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2003 r. budowa musi być ogrodzona. Jest to wymagane nie tylko dlatego, że na jej terenie mogłyby pojawić się osoby niepożądane, ale przede wszystkim przypadkowi przechodnie i bawiące się dzieci. Wszelkie osoby nieuprawnione do przebywania na terenie budowy mogłyby ulec wypadkowi (np. wpaść do wykopu). Ogrodzenie ma chronić teren także przed zwierzętami – bezpańskimi i dzikimi.


W związku z funkcjami bezpieczeństwa ogrodzenie budowy musi być trwałe i postawione tak, by nie stwarzało dla nikogo zagrożenia. Jego wysokość ma wynosić przynajmniej 1,5 m. Ważną informacją jest też to, że żadne materiały budowlane nie mogą być składowane przy samym ogrodzeniu (by nikt nie mógł po nich zejść na teren budowy, ani po nie sięgnąć). Muszą być odsunięte o minimum 0,75 m.


Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót z przyczyn niezależnych od nas nie jest możliwe, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2003 roku konieczne jest oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby nawet wprowadzenie stałego nadzoru terenu budowy.

Czy ogrodzenie trzeba zgłaszać? Kiedy ogrodzenie nie musi być zgłoszone?

Prawo budowlane (Art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.) wymaga pisemnego zgłoszenia jedynie ogrodzeń powyżej 2,20 m. Odpowiednie dokumenty należy złożyć w starostwie powiatowym. O montażu niższych ogrodzeń nie trzeba informować żadnych organów powiatu.

Ile ogrodzenie musi być oddalone od drogi gminnej i innych dróg krajowych?

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, w przypadku obiektów budowlanych, a więc działek zabudowanych, nie trzeba martwić się zachowaniem odległości ogrodzenia od jezdni.


Jednak krawędź jezdni musi być odpowiednio oddalona od ogrodzenia działki niezabudowanej. W przypadku:

 

 • drogi gminnej — jest to 6 m na terenie zabudowanym i 15 m poza terenem zabudowy,

 • drogi wojewódzkiej lub powiatowej – wymagane jest większe oddalenie - 8 m w terenie zabudowy i 20 m poza tym terenem zabudowy,

 • drogi krajowej – istnieje konieczność zachowania 10 m w terenie zabudowy lub 25 m poza terenem zabudowy,

 • drogi ekspresowej – 20 m na terenie zabudowy i 40 poza terenem zabudowanym,

 • autostrady – aż 30 m na terenie zabudowanym i 50 poza tym terenem.

Z czego zrobić ogrodzenie?

W zależności od wymagań estetycznych i wytrzymałościowych ogrodzenie może być murowane, metalowe, drewniane lub kompozytowe.

 

 • Murowane ogrodzenie można postawić z cegieł klinkierowych, betonowych bloczków (imitujących wygląd kamienia) lub naturalnego kamienia (np.: wapienia, granitu, piaskowca, a nawet kamieni polnych).


 • Ogrodzenia metalowe (panele) najczęściej zrobione są z przęseł lub słupków np. z gotowych prefabrykowanych elementów lub paneli ogrodzeniowych. Można też zakupić bardziej ozdobne ogrodzenia kute, zwykle wykonane ze stali. Oczywiście dostępne są także wszelkiego typu siatki ogrodzeniowe, które są najtańszym i najprostszym w mocowaniu ogrodzeniem metalowym, jednak brakuje im efektu dekoracyjnego.


 • Ogrodzenia drewniane również mogą składać się z gotowych przęseł (wraz ze słupkami murowanymi lub stalowymi). Ponadto dostępne są płoty lamelowe (z wysokich dekoracyjnych paneli) oraz klasyczne płoty sztachetowe.

 • <
 • Ogrodzenia kompozytowe występują w modułach – wariantach krytych i ażurowych. Mogą być wzmocnione profilami stalowymi lub aluminiowymi.

Jakie ogrodzenie jest najtańsze?

Do najtańszych rozwiązań należą:

 

 • panele – są tanie nie tylko ze względu na niski koszt materiału, ale również prosty montaż, który można wykonać samemu. Można je zamocować nawet bez podmurówki, a także wykorzystać już na wstępnych etapach budowy i z czasem przekształcić w płot docelowy (z gabionowymi słupkami czy podmurówką). Łatwo i praktycznie bezkosztowo można je też zdemontować;


 • ogrodzenia betonowe – są stosunkowo tanie, jeśli weźmie się pod uwagę ich wytrzymałość i niezmienność wyglądu. Nie wymagają też nakładów na konserwację, w przeciwieństwie do drewna czy metalu, które trzeba impregnować;


 • tradycyjne siatki ogrodzeniowe – czyli takie o oczkach 4 na 5 cm. Same w sobie nie mają wprawdzie prawie żadnych walorów estetycznych, ale można je np. obsadzić roślinnością. Łatwo jest je również samodzielnie zamocować i przyciąć na wymiar. Można więc oszczędzić na pomocy fachowców. Trzeba tylko pamiętać, że siatki nie są ogrodzeniem bardzo trwałym – mogą ulegać korozji i z czasem wymagać wymiany.


  Pracownik montujący ogrodzenie stalowe.

Jakie ogrodzenie wybrać na działkę?

Wybór ogrodzenia to częściowo rzecz gustu. Warto, by było ono dopasowane estetyką do zabudowań i otoczenia. Dobrze jest też wziąć pod uwagę takie czynniki jak wytrzymałość.

 

 • Ogrodzenia murowane są trwałe i nie wymagają impregnacji, jednak ich budowa trwa trochę dłużej niż w przypadku innych opcji. Rozbiórka jest też trudniejsza i wymaga odpowiednich narzędzi lub fachowej pomocy. Ogrodzenia murowane pasują zwykle do działek, na których stoją budynki murowane. By dopasować ogrodzenie murowane do budynków drewnianych, warto skorzystać z kamienia polnego.


 • Ogrodzenia metalowe, są zwykle szybkie w mocowaniu dzięki temu, że składają się z gotowych elementów. Takie elementy jednak ciężko jest przyciąć i zamocować na wyboistym terenie. Ogrodzenia metalowe wymagają też odpowiedniej konserwacji.


 • Ogrodzenia drewniane pasują do działek z drewnianymi budynkami i dużą ilością zieleni. Wyglądają bardzo naturalnie. Zaletą takich ogrodzeń jest nie tylko estetyka, ale też łatwość w montażu, samodzielnej renowacji, naprawach i przebudowie. Minusem konieczność impregnacji i zmniejszona wytrzymałość.


 • Ogrodzenia kompozytowe mogą być dobrym zamiennikiem dla drewnianych, gdyż wymagają mniej konserwacji (np. nie trzeba ich olejować).

Czym pomalować ogrodzenie betonowe?

Ogrodzenia betonowe maluje się farbami przeznaczonymi do powierzchni betonowych. Najczęściej są to emalie epoksydowe. Takie farby mają wysoką odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne. Można nimi malować zarówno powierzchnie w pomieszczeniach, jak i znajdujące się na wolnym powietrzu.


Przed malowaniem powierzchnię ogrodzenia należy oczywiście oczyścić ze starej farby (w przypadku przemalowania) oraz odpowiednio zagruntować. Grunt wzmocni trzymanie się farby i jej odporność choćby na warunki atmosferyczne.
Warto też pamiętać, że na koniec malowania farbę można zabezpieczyć impregnatem.

Czym pomalować ogrodzenie metalowe?

Stal, żelazo i żeliwa maluje się farbami alkidowymi, chlorokauczukowymi, epoksydowymi lub poliuretanowymi. Warto jednak rozróżniać typy tych farb:

 

 • farby gruntujące – pierwsza warstwa przygotowująca o właściwości antykorozyjnej i uodparniającej na rdzewienie,

 • farby podkładowe – druga warstwa przed ostatecznym malowaniem, pozwalająca zwiększyć trwałość i przyczepność farby dekoracyjnej,

 • farby dekoracyjne – ostatnia warstwa chroniąca przed działaniem czynników atmosferycznych i pełniąca funkcję estetyczną.

 

Obecne rozwiązania pozwalają na tworzenie również farb 3w1, które są jednocześnie farbą dekoracyjną, impregnatem i gruntem.

 

Pędzel i ręka pracownika malującego metalowe ogrodzenie.

Czym pomalować ogrodzenie drewniane?

Do malowania drewna najczęściej używa się emalii akrylowej do drewna, która zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i jest elastyczna, więc pracuje razem z drewnem, kiedy oddziałują na nie temperatury. Ponadto dobrze kryje i nie łuszczy się.


Warto zauważyć jednak, że drewniane płoty często składają się nie tylko z drewna, lecz i elementów metalowych np. gwoździ. Dlatego, by uchronić przed warunkami atmosferycznymi nie tylko drewno, ale i takie części, warto skorzystać z farby przeznaczonej do szerokiej gamy materiałów. Do elementów takich jak zawiasy, klamki i ruchome łączenia warto dodatkowo użyć farby podkładowej.

Ogrodzenie – co ile postawić słupki?

Słupki w ogrodzeniu powinny być rozstawione równomiernie (przerwy pomiędzy nimi powinny być jednakowe). Zaleca się, by słupki pośrednie umieszczone były co ok. 2,5 m. W zależności od potrzeby można taką odległość powiększyć lub zmniejszyć, ale nie więcej niż o pół metra.

Ogrodzenie – jak głęboko słupki?

Jaka ilość słupka musi się znaleźć pod ziemią, by ogrodzenie było stabilne? Przyjmuje się, że jest to min. 50 cm. Głębokość może być jednak większa – nawet 80 cm.

Czym obsadzić ogrodzenie?

Wybierając rośliny do obsadzenia ogrodzenia, warto zdecydować się na takie, które są estetyczne cały rok. To sprawi, że otoczenie płotu będzie się ładnie prezentowało niezależnie od pory roku. Dobrze jest też uprzednio sprawdzić, jak w ciągu dnia słońce oświetla płot, czy promienie są przez zasłaniane, czy może stanowisko jest dobrze oświetlone. To pozwoli odpowiednio dobrać roślinność pod względem jej upodobania co do nasłonecznienia.


Do obsadzenia ogrodzeń najczęściej wybiera się:

 

 • pnącza — np. bluszcz pospolity, hortensja pnąca, winobluszcz pięciolistkowy, groszek pachnący, chmiel japoński,

 • małe drzewka — np. świerk pospolity, cis pośredni, tuje, różne gatunki jałowca,

 • krzewy — np. dzika róża, berberys, głóg pospolity, ognik szkarłatny.

 

Przydomowy ogród z drewnianym ogrodzeniem i przylegającą roślinnością.

Czym zasłonić ogrodzenie z siatki?

Na ogrodzeniu z siatki najlepiej prezentują się rośliny pnące. Można wybrać rośliny jednoroczne takie jak: groszek pachnący, chmiel japoński, kobea pnąca, które będą rosły po zewnętrznej stronie ażurowego ogrodzenia albo rośliny wieloletnie, które sadzi się po wewnętrznej stronie ogrodzenia np. powojniki, wiciokrzewy, bluszcz pospolity, winobluszcze, zimozielony bluszcz, hortensje pnącą.


Innym pomysłem jest użycie plandeki — osłony na siatkę.

Czym zasłonić drewniane ogrodzenie?

Ogrodzenia drewniane najlepiej prezentują się w zestawieniu z żywopłotem lub niskimi drzewkami, czy krzewami. Można zdecydować się na tuje, dzikie róże, świerki pospolite, cisy pośrednie, różne gatunki jałowca, berberysy albo głóg pospolity.

Co na ogrodzenie zamiast tui?

Podobną odpornością na warunki atmosferyczne i estetyką jak tuje cechują się takie rośliny jak: świerki pospolite, cisy pośrednie, jałowce (np. skalny), bukszpan, zimozielona Caucasica. Żywopłot można stworzyć także z młodych siewek buku zwyczajnego.

Co pierwsze: ogrodzenie czy kostka?

Rozpoczynając prace budowlane, warto zacząć od postawienia ogrodzenia. Dopasowanie kostki do niego będzie bowiem łatwiejsze niż dopasowanie ogrodzenia do poziomu podjazdu. Przed rozpoczęciem prac warto jednak sprawdzić, jaki jest spadek terenu. To, jak również obsadzenie bramy, w pierwszej kolejności pomoże uniknąć zbierania się wody z opadów atmosferycznych. Planując ustawienie furtki i bramy, na początku łatwiej też określić prawidłowo lokalizację i szerokość podjazdu.

Dodano: 13-05-2021
Uaktualniono: 18-05-2021