Odwodnienia liniowe, czyli posesja bez kałuż

Opinii 3

Budując dom lub przebudowując swoją nieruchomość warto zadbać o odpowiednie zagospodarowanie i odprowadzenie wody opadowej, ale i roztopowej z posesji. Dzięki temu unikniemy powstawania kałuż po deszczu, utrudniających komunikację na terenie działki a także zapobiegniemy niebezpiecznemu dla naszego domu zawilgoceniu fundamentów i ścian zewnętrznych. W sprawnym odprowadzaniu wody niezastąpione są systemy odwodnień, a dokładniej składające się na nie odwodnienia liniowe.

DLACZEGO I GDZIE WARTO ZAPLANOWAĆ ODWODNIENIA LINIOWE?

Odwodnienia liniowe okażą się przydatnym rozwiązaniem w przypadku posesji bez dostępu do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, na których zastosowano nawierzchnie nieprzepuszczalne. Zalicza się do nich m.in. podjazdy brukowane oraz wykończone różnego rodzaju płytami nawierzchniowymi. Z takiego odwodnienia można zrezygnować np. gdy podjazd został wyłożony ażurowymi płytami betonowymi. Warunkiem jest jednak w miarę przepuszczalny grunt. W takim przypadku woda opadowa będzie swobodnie wsiąkać w podłoże wpływając w wolne przestrzenie porośnięte trawą lub wypełnione żwirem. Gdy nawierzchnia jest nieprzepuszczalna zbierająca się na niej woda opadowa może napływać do ścian domu. Ulegają one wówczas zawilgoceniu, które w wyniku podciągania kapilarnego może sięgać nawet na kilkadziesiąt centymetrów w górę. Zawilgocenie ścian wpływa na ich słabą izolacyjność termiczną, łatwo ulegają też przemarzaniu a elewacja zniszczeniu. Brak skutecznego odwodnienia w przypadku posesji z garażem zagłębionym w gruncie lub płaskim wjazdem do garażu i wejściem do budynku może z kolei doprowadzić do zalewania pomieszczeń w czasie obfitych opadów. Montaż odwodnienia liniowego to również dobre rozwiązanie w przypadku domów z niezadaszonym tarasem ziemnym. Korytka usytuowane wzdłuż krawędzi tarasu, w kierunku której uformowano spadek sprawią, że granicząca z tarasem murawa nie zmieni się w teren podmokły, a nawierzchniom wokół nie będą grozić uszkodzenia spowodowane podmywaniem.

KORYTKA ODWODNIEŃ LINIOWYCH

Najważniejszym elementem takiego systemu odprowadzania wody opadowej są korytka. Montuje się je na równi z nawierzchnią podjazdu czy innego terenu pokrytego nawierzchnią nieprzepuszczalną bez konieczności wprzeprowadzania skomplikowanych prac ziemnych. Dzięki spadkowi wykonanemu w kierunku korytek, napływa do nich woda zbierana z określonego obszaru, po czym jest ona odprowadzana na bezpieczną odległość z dala budynku. Powierzchnia wewnętrzna korytek ukształtowana jest w taki sposób, aby nie zalegały na niej przedostające się wraz z wodą opadową drobne zanieczyszczania, a woda deszczowa czy roztopowa przepływała sprawnie i szybko (mają one zazwyczaj kształt litery U lub V). Korytka zwieńczone są estetycznymi rusztami (kratkami), których zadaniem jest m.in. zapobieganie przedostawania się do odpływu większych zanieczyszczeń, mogących blokować swobodny przepływ wody. Wybierając odpowiednie materiały do wykonania odwodnienia posesji warto zwrócić uwagę na materiał, z jakiego zostały wykonane korytka. Największą trwałością i odpornością na mróz charakteryzują się korytka wykonane z polimerbetonu oraz betonu włóknistego. W przypadku odwodnień stosowanych na posesjach domów jednorodzinnych najczęściej wykorzystuje się korytka o długości 100 i 50 cm oraz szerokości około 10 cm. Ich umiejscowienie, długość i wysokość powinno być jednak zaplanowane pod kątek konkretnego terenu.

CO OPRÓCZ KORYTEK?

Poza korytkami, na system odwodnień liniowych składają się także studzienki zbiorcze, które zbierają wodę z korytek. Umieszcza się je zwykle na ich zakończeniu. Ważnym elementem systemu są również wpusty podwórzowe. Ich głównym zadaniem jest odprowadzanie wody deszczowej z rur spustowych. Mogą być także montowane również jako odwodnienie punktowe podjazdów.

Dodano: 11-11-2014