Nakładanie zaprawy samopoziomującej

Opinii 3

INFORMACJE OGÓLNE

Zaprawy samopoziomujące umożliwiają wyrównanie wszelkich nierówności podłogi, zarówno cementowej, jak i obłożonej płytkami ceramicznymi czy klepkami, przed ułożeniem nowej okładziny. W zależności od zastosowanej zaprawy wyrównywać można nierówności od 2 mm do 30 mm.

 

UWAGA! Przed zakupem należy upewnić się, iż dana zaprawa odpowiada wymaganym parametrom co do osiąganych wyrównań nierówności.

 

 

 

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 

Usunąć wszystkie listwy przypodłogowe i progi.


 

 

 

Skrobakiem usunąć kruche fragmenty podłoża. Tę czynność należy wykonywać szczególnie dokładnie w miejscach styku płytek ceramicznych lub klepek.

 

 

Usunąć odkurzaczem pył i kurz ze szczelin.


 

 

Odtłuścić szczeliny preparatem czyszczącym.

 

Szczeliny zaszpachlować odpowiednią zaprawą polecaną przez producenta.

 

Usunąć zgrubienia powierzchni.

 

 

 

 

UWAGA

Przed ułożeniem zaprawy należy określić występujące w pomieszczeniu odchyłki od poziomu.

 

Posadzki drewniane

 

Klepki powinny być sztywne, bez widocznych zgięć, prawidłowo przyklejone lub przybite.

 

Przed wylaniem zaprawy samopoziomującej posadzkę drewnianą należy wyrównać, uzupełnić wszystkie szpary specjalnymi masami uszczelniającymi i pokryć preparatem gruntującym.

 

Drewniane podłoża muszą być stabilne i odporne na deformacje.

 

 

 

Płytki ceramiczne

 

Opukać całą powierzchnię i usunąć obluzowane płytki. Puste miejsca wypełnić masą wyrównującą lub zaprawą murarską.

 

 

WYKONANIE

 

 


Przygotowanie zaprawy samopoziomującej


 


1. Suchą zaprawę wsypać do wiadra z odmierzoną, według instrukcji na opakowaniu, ilością wody i mieszać dokładnie wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem (500 obr/min).
2. Zostawić na 5-10 minut i wymieszać ponownie.
3. Mieszanka powinna mieć płynną i jednolitą konsystencję bez grudek.
4. Niedopuszczalne jest "ulepszanie" zaprawy przez dodawanie piasku, cementu, itp.

 


Podłoże musi być nośne, twarde, czyste od zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem prac ubytki należy zaszpachlować.


 

 

 

Wylewanie zaprawy samopoziomującej

 

 

 

 

Aby uzyskać idealną przyczepność zaprawy samopoziomującej do podłoża, należy nanieść na nie preparat gruntujący pędzlem lub wałkiem.


 

 

 

Zaprawę wylewa się na podłoże pasami. Samoczynnie układa się ona w płaszczyźnie poziomej, wystarczy tylko rozprowadzić ją po powierzchni stalową pacą lub łatą.

Wylaną zaprawę należy odpowietrzyć kilkakrotnie przesuwając po niej kolczastym wałkiem.

 

 

Samopoziomowanie trwa około 15 minut. Nie- równości znikają w miarę twardnienia zaprawy.

 

 

 

 

Czas schnięcia (zwykle od 6 do 10 godzin) zależy od grubości warstwy zaprawy i temperatury panującej w pomieszczeniu. Przed nałożeniem kolejnej warstwy lub nowej okładziny należy odczekać 24 godziny (jeśli producent nie zalecił inaczej)..

 

 

 

Nierówności o rozmiarach 10-25 mm

 

Wypełnić je zaprawą wyrównującą, nie mającą właściwości samopoziomujących. Zaprawę rozprowadzać pacą. Następnie pokryć podłoże emulsją gruntującą, w dalszej kolejności zaprawą samopoziomującą.

 

 

 

Nierówności o rozmiarach około 30 mm

 

Zaleca się pokrycie podłogi samopoziomującym renowacyjnym podkładem podłogowym.

 

 

 

RADA

Wylewanie zaprawy samopoziomującej należy zacząć od rogu pomieszczenia znajdującego się naprzeciw drzwi wejściowych.

 

W pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. kuchniach, łazienkach) zaleca się, przed rozprowadzeniem zaprawy samopoziomującej, pokrycie podłoża preparatem gruntującym, a następnie warstwą preparatu uszczelniającego.

 

Dodano: 01-03-2012