Na pomoc zamarzającym rurom – elektryczne przewody grzejne

Opinii 0

Zimą, w czasie dużych mrozów rury, którymi woda płynie stale lub czasowo, narażone są na zamarzanie i uszkodzenia. Dotyczy to szczególnie naziemnych rur instalacji wodnej na zewnątrz budynku. Narażone na zamarzanie i uszkodzenia są także rury wodne i kanalizacyjne przebiegające wewnątrz nieogrzewanych pomieszczeń. Ich przemarzaniu zapobiec mogą specjalne elektryczne przewody grzejne – zadbają one o utrzymanie odpowiedniej temperatury ogrzewanych rur bez względu na to, jak niska temperatura powietrza panuje wokół.

OGRZEWANIE RUR - KIEDY WARTO?

Rury wodne i kanalizacyjna a także zawory mogą ulec uszkodzeniu w wyniku oddziaływania niskiej temperatury. Zamarzająca w nich woda, zwiększając swą objętość może bowiem spowodować powstawanie nieszczelności a nawet pęknięć materiału. Naprawa uszkodzonych przewodów jest nie tylko kłopotliwa, ale i kosztowna. Lepiej więc zapobiec takiej sytuacji montując na rurach narażonych na zamarzanie przewody grzejne. Sprawdzą się one dobrze zarówno w przypadku domów letniskowych, jak i tych jednorodzinnych. Te pierwsze z racji rzadkiego użytkowania w okresie zimowym są szczególnie narażone na zamarzanie rur, a spuszczanie wody z instalacji nie jest zalecaną metodą, m.in. ze względu na większe ryzyko korozji. Przewodami grzejnymi warto zabezpieczyć zbyt rury płytko zagłębione (a więc powyżej strefy przemarzania) oraz złącza kanalizacyjne, rury zewnętrzne biegnące po wierzchu oraz rury przebiegające wewnątrz nieogrzewanych garaży, piwnic czy strychów, które możemy często spotkać w budynkach starszego typu. Zaizolowanie takich przewodów materiałem termoizolacyjnym nie zawsze okazuje się wystarczające. Wówczas, aby zapobiec zamarzaniu rur podczas ataku mrozu oraz zatorom w instalacji warto rozważyć zakup przewodów grzejnych, zwłaszcza, jeśli instalacja nie jest stale eksploatowana. Zapewnią one bezawaryjną pracę rurociągu w okresie zimowym oraz jego pełną przepustowość niezależnie od panującej na zewnątrz temperatury.

PRZEWODY GRZEJNE

Do zabezpieczania rur przed zamarzaniem stosuje się stałooporowe i samoregulujące przewody grzejne. Przewody stałoooporwe pracują ze stałą mocą. W przewodach samoregulujących spadek temperatury otoczenia spowoduje zwiększenie mocy grzejnej przewodu, a wzrost zmniejszenie. Takim przewodom nie grozi przegrzanie, w przeciwieństwie do przewodów stałooporowych mogą się ze sobą stykać i krzyżować.
Przewodami grzejnymi oplata się rury, które mają być ogrzewane i mocuje do nich punktowo samoprzylepną taśmą aluminiową. Mogą być one instalowane zarówno na rurach wykonanych ze stali, miedzi, jak i tworzyw sztucznych, pod warunkiem, że materiał, z którego są wykonane uzyskał atest wytrzymałości pracy w temperaturze do 90°C.
Przewód grzejny może być zakończony hermetycznie wtyczką, którą umieszcza się w gniazdku elektrycznym, co pozwala na łatwe uruchomienie systemu. Po podłączeniu do źródła energii elektrycznej kabel rozpocznie grzanie i nie dopuści do zamarznięcia rur, nawet w czasie długotrwałych, siarczystych mrozów. Oprócz kabli grzejnych w skład systemu może wchodzić także automatyczny włącznik termiczny, który uruchomi grzanie, gdy temperatura otoczenia (rury) spadnie poniżej ustawionej wartości (np. 3°) i wyłączy je samoczynnie, gdy wzrośnie powyżej danej wartość. Kabel grzejny może być także zakończony termostatem, mierzącym temperaturę otoczenia. Dzięki temu będzie on grzał tylko wówczas, gdy zajdzie taka potrzebna, a praca przewodu grzejnego nie będzie wymagała naszego nadzoru.

Dodano: 13-11-2014