Montaż rynien z PVC

Opinii 8

ELEMENTY SYSTEMU RYNNOWEGOROZWINIĘCIE RYNNY

 

Wielkość rozwinięcia rynny należy dopasować do powierzchni połaci dachowej, z jakiej będzie odprowadzana woda.

 

 

 

 

NARZĘDZIASPOSOBY MONTAŻU

Rynny można mocować do deski czołowej, krokwi lub do pokrycia dachu.hak mocowany do deski czołowej


hak mocowany do górnej powierzchni krokwi


hak mocowany do bocznej powierzchni krokwi


hak z zaczepem na dachówkęhak z zaczepem do pokrycia z blachy falistejWYZNACZANIE LINII - POŁOŻENIE RYNNY

 

 


1. Rynna powinna być tak ułożona, żeby umożliwić odpływ całej wody, która się w niej zebrała.
2. Wyznaczyć pionem miejsce rozmieszczenia odpływów centralnych. Określić rozmiesz- czenie narożników. Nachylenie elementów wynoszące 5 mm na metr ułatwia prawidłowy odpływ wody. Jeden odpływ zbiera wodę maksymalnie z 12 metrów rynny.
3. Umieścić najwyższy hak najdalej od odpływu centralnego.
4. Przy użyciu sznura mierniczego i poziomnicy wytyczyć linię poziomą, biegnącą od tego haka. Wyliczyć pochylenie i zaznaczyć tę linię.
5. Zamocować najniższy hak i rozciągnąć linę między dwoma skrajnymi hakami.
6. Następnie mocować haki pomiędzy nimi, zgodnie z pochyłą linią, rozstawiając je najwyżej co 40 cm.

 

 

MONTAŻ ELEMENTÓW POZIOMYCH

 

Rozłożyć elementy rynny na ziemi.

 

Przyciąć profile do odpowiednich rozmiarów.

 

 

 

Złączyć elementy kielichowo (w wypadku rynien na złączki) lub skleić specjalnym klejem do PVC (w wypadku rynien klejonych). Sklejone części wypolerować.

 

 

 

 

 

 

 

 

Założyć obejmy na rynnę (nałożyć tylną część profilu rynny (a), następnie przednią część (b)).

 

Założyć haki w miejsca pod złączkami.

 

Przymocować spód rynny.

 

 

 

MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH

 

 


Zaznaczyć miejsce mocowania obejm pod każdą złączką rury, zachowując między nimi odstępy długości około 1 metra.

 

 

 

 


1. Rury spustowe rozmieszcza się według potrzeb i uznania, zawsze dołączając je prostopadle do każdego odpływu. Do przyłączenia rury spustowej do rynny należy użyć dwóch kolanek połączonych kielichowo w kształcie litery S.
2. Za pomocą pionu i ekierki wytyczyć na ścianie pionową linię.
3. Montaż próbny rury spustowej umożliwi dokładne określenie lokalizacji obejm. Aby całość nie obsunęła się, należy umieścić górną obejmę pod pierwszą złączką rury.
4. Przymocować obejmy do ściany za pomocą kotew lub kołków. Rura spustowa powinna znajdować się w odległości około 2 cm od ściany.
5. Przyłączyć dolny odcinek rury spus- towej do osadnika, nie mocując go na stałe, co umożliwi regularną kontrolę odpływu wody. Odpływ powinien nastąpić do kanału ściekowego lub systemu odzyskiwania wody deszczowej.

 

DODATKOWE RADY

 

 


Odzyskaną wodę deszczową można wykorzystać na wiele sposobów.


 

 

 


 


Jeżeli dach znajduje się blisko drzew, zaleca się przykrycie wlotów rur spustowych specjalnymi kratkami. Dzięki temu spadające z drzew liście nie zatkają rury.

 

Jeżeli dom usytuowany jest powyżej 900 m n.p.m., zaleca się montaż rynien blaszanych, ponieważ PVC jest materiałem nieodpornym na długie okresy minusowej temperatury (staje się kruche i łamliwe).

 

 

Dodano: 01-03-2012