Montaż okna lub drzwi balkonowych

Opinii 4

ZDEJMOWANIE MIARY

 

 

 

Najpierw trzeba zmierzyć wymiary ościeża (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od ościeża. Należy mierzyć po zewnętrznym obrysie ościeżnicy okna.

 

 

BUDOWA OKNA I DRZWI BALKONOWYCHNARZĘDZIA I MATERIAŁY POTRZEBNE PODCZAS PRZYGOTOWANIA OŚCIEŻA I OŚCIEŻNICY


NARZĘDZIA I MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY MONTAŻU


RADA

- Pianką montażową, wprew temu co sugeruje jej nazwa, nie można zamocować okna w ścianie. Jest to materiał uszczelniający, który może jedynie wspomagać mocowanie.


- Do montażu okna należy użyć stalowych kotew lub specjalnie do tego przeznaczonych kołków i wkrętów.Uwaga! Jeśli okno osadzane jest w płaszczyźnie ocieplenia może być zamocowane tylko kotwami.PRZYGOTOWANIE OKNA

 

 


W odległości 10-15 cm od każdego naroża, słupka i ślemienia wywiercić w ościeżnicy otwory pod kołki szybkiego montażu albo przytwierdzić do niej kotwy.

 

Uwaga! Kotwy mocuje się do ościeżnicy przed ustawieniem okna w ościeżu, kołki i wkręty natomiast - po jego ustawieniu.

 

Odległości pomiędzy punktami mocowania nie mogą być większe niż 80 cm dla okien drewnianych i aluminiowych oraz 70 cm dla okien plastikowych.

 

 

 

 

RADA

- Zanim przystąpi się do mocowania ościeżnycy zdjąć skrzydła, by nie przeszkadzały podczas montażu okna (dotyczy to montażu okien dużych, a tym samym ciężkich i montowanych, np. w blokach, na wysokich piętrach.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻA

 

 


Prace wykończeniowe (tynki) wykonuje się po monażu okna w ścianie.

 

Wiercenie otworów następuje po ustawieniu okna i przewierceniu oworów przelotowych w ościeżnicy okna (średnica 8 mm).

 

 

USTAWIENIE I ZAMOCOWANIE OKNA W ŚCIANIE

Okno trzeba ustwić w ościeżu tak, żeby nie dopuścić do zbyt dużych strat ciepła. To w jaki sposób powinno się zamontować okno zależy od rodzaju konstrukcji ściany.

 

 

 

W ścianie jednowarstwowej - pośrodku grubości ściany

 

 

 

 

W ścianie dwuwarstwowej - blisko zewnętrznej krawędzi muru

 

 

 


W ścianie trójwarstwowej - w płaszczyźnie ocieplenia


 

 

 

 

 

Od poprawności ustawienie okna w ścianie wiele zależy. Przekoszenie, wygięcie czy zwichrowanie ościeżnicy spowoduje, że skrzydła nie będą dokładnie do niej przylegać, a samo okno będzie się trudno otwierac i zamykać.

 

 

1. Próg ościeżnicy oprzeć na belce lub klockach, a gdy okno mocowane jest w płaszczyźnie ocieplenia na metalowym kątowniku.

 

2. Ustawić okno w ościeżu tak, aby po bokach i na górze ościeżnicy był 1-1,5cm luz. Luz na dole okna musi być większy, gdyż powinien umożliwiać zamocowanie parapetu.

 

3. Sprawdzić ustawienie oscieżnicy w pionie oraz w poziomie i unieruchomić ją klinami.

 

4. Dokładnie ustwione okno zamocować do ściany.

 

5. Po zamocowaniu okna usunąć kliny montażowe i założyć skrzydła okien, tak by mogły się swobodnie otwierać i zamykać. Skrzydła zapobiegną wygięciu ościeżnicy przez powiększającą swoją objętość piankę montażową.

 

 

 

 

RADA

- Aby nie zniekształcić elementów ościeżnicy, kliny można wkładać tylko przy narożach słupkach i ślemionach.

 

USZCZELNIENIE OKNA

Szczelinę pomiędzy oknem a ścianą trzeba uszczelnić, aby nie przedostawały się tamtędy woda ani wiatr. Uszczelnienie ma też chronić przed ucieczką ciepła z domu i przedostawaniem się do jego wnetrza hałasu z zewnątrz.

 

 

 

1. Ościeże i ościeżnicę obficie zwilżyć wodą. Wilgoć potrzebna jest piance do związania.

 

Przed wypełnieniem szczeliny pianką montażową między ościeżem a ościeżnicą należy okleić ościeżnicę taśmą samoprzylepną. Czynność ta zabezpieczy ościeżnicę przy nadmiernym wydostaniu się pianki i przyklejeniu do niej.

 

2. Szczelinę wokół okna wypełnić pianką montażowa. Pasma pianki nie mogą być zbyt szerokie: po wyciśnięciu z pojemnika powinny mieć około 1 cm, a po rozprężeniu około 3 cm. Zatem jeśli szczelina jest szeroka trzeba ją wypełniać kilkoma warstwami.

 

3. Nadmiar pianki po jej stwardnieniu odciąć nożem.

 

4. Od środka piankę zabezpiecz silikonem, a od zewnątrz tynkiem, albo paskiem samoprzylepnej taśmy paroprzepuszczalnej i listwą maskującą.

 

 


 

 

DODATKOWE RADY

 

Przed montażem przechowywać stolarkę w miejscu nie narażonym na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych. Stolarka nie może stać bezpośrednio na ziemi, lecz na przekładkach. Należy przechowywać ją w pozycji pionowej, aby uniknąć jej deformacji.

 

Podczas wykonywania wykończeń zewnętrznych okna i drzwi balkonowe należy osłonić folią. W razie potrzeby użyć folii samoprzylepnej.

 

 

Dodano: 01-03-2012