Masy szpachlowe i gipsy

Opinii 4

Dzięki zastosowaniu mas szpachlowych oraz gipsów można wypełniać ubytki, naprawiać rysy i pęknięcia jak również wygładzać powierzchnię np. pod malowanie, tapetowanie nakładanie tynków strukturalnych.i cienkowarstwowych mas dekoracyjnych. Wybór odpowiedniego produktu zależy jednak od kilku czynników oraz rodzaju wykonywanej pracy.

DO CZEGO SŁUŻĄ GIPSY

Zaprawy gipsowe stosowane są do szpachlowania ścian, wypełniania ubytków w tynkach wewnątrz pomieszczeń, wykonywania sztukaterii. Ilość dodatków (mineralnych-piasku i chemii) zależy od przeznaczenia danej zaprawy.

 

Dzięki zastosowaniu mas szpachlowych oraz gipsów można wypełniać ubytki, naprawiać rysy i pęknięcia jak również wygładzać powierzchnię np. pod malowanie, tapetowanie nakładanie tynków strukturalnych.i cienkowarstwowych mas dekoracyjnych Wybór odpowiedniego produktu zależy jednak od kilku czynników oraz rodzaju wykonywanej pracy.

 

Coraz częściej spotykany jest także gips syntetyczny, który wytwarzany jest w trakcie odsiarczania spalin w elektrowniach węglowych lub jako produkt uboczny w procesie wytwarzania kwasu fosforowego. Gips taki ma podobny skład chemiczny do gipsu naturalnego, a dodatkowo posiada większą wytrzymałość.

OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do prac remontowych z zastosowaniem gipsów i mas szpachlowych najważniejszą sprawą jest ocena stanu podłoża. Niewielkie ubytki i pęknięcia najlepiej jest wypełniać gotowymi masami szpachlowymi. Podłoże musi być zawsze czyste, stabilne nie kruszące się i wolne od zatłuszczeń. Należy też usunąć tynk z tych miejsc, w których odspoił się on od muru. Miejsca takie można łatwo zlokalizować poprzez lekkie opukiwanie ściany. Z wszelkiego rodzaju otworów, szczelin i rys należy usunąć pył i okruchy tynku. Przed przystąpieniem do nanoszenia gipsów należy także usunąć stare łuszczące się powłoki malarskie.

 

Natomiast, zależnie od składu, rodzaju szpachlówki, producenci zalecają by miejsca wypełniane były suche lub lekko zwilżone.

 

Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować Zadaniem gruntu jest ograniczenie chłonności podłoża oraz zwiększenie jego przyczepności. Gruntować trzeba zarówno małe rysy, pęknięcia, otwory po kołkach, jak i całe powierzchnie ścian, które będą szpachlowane Ważne jest, aby gipsowanie rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu Szpachlowanie wykonywane być musi warstwami, o grubości określonej przez producenta szpachlówki, podanej na opakowaniu.

RODZAJE GIPSÓW

Gipsy budowlane

Są stosowane do wypełniania ubytków w ścianach, sufitach. Wypełnia się nimi bruzdy i pęknięcia, mocuje się za ich pomocą listwy i narożniki, puszki i gniazda elektryczne oraz wykonuje się przy ich pomocy inne prace remontowe. Bardzo szybko wiąże (8-10 minut).

 

Gipsy szpachlowe

Przeznaczone do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, wypełniania mniejszych rys, nierówności i ubytków, wygładzania ścian, a także do innych prac remontowych. Po wymieszaniu z wodą są gotowe do nanoszenia na powierzchnię w warstwach od 1 do 5mm (w zależności od zaleceń producenta).

 

Niektóre z nich są wzbogacane o mikrowłókna lub specjalne polimery i doskonale nadają się do wypełniania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi. Najczęściej spotykane opakowania to 1,2,5,20,25 kg.

 

Gładzie gipsowe

Gładzie gipsowe stosuje się do dekoracyjnego wygładzania ścian oraz wyrównywania chropowatej powierzchni innych tynków, najczęściej cementowych i cementowo-wapiennych i tym sposobem przygotowania ich do malowania. Mogą też stanowić ostateczną powłokę ściany. Nadają się także do wypełniania niewielkich rys i ubytków. Produkty te charakteryzują się wydłużonym czasem wiązania, łatwością w obróbce oraz szlifowaniu, dużą gładkością powierzchni i są zwykle w kolorze śnieżnobiałym.

 

Uwaga: Gładzi gipsowych nie należy układać bezpośrednio na ścianie z betonu komórkowego, gdyż może wystąpić ryzyko popękania.

 

Gipsy tynkarskie

Gipsy tynkarskie przeznaczone są do ręcznego wykonywania lekkich jednowarstwowych tynków wewnątrz obiektów budowlanych na powierzchniach ścian i sufitów Można nimi także wyrównywać już wykończone ściany. Układa się je jednowarstwowo. Grubość nakładanej warstwy powinna mieścić się w zakresie od 8 do 25 mm. Najczęściej spotykane opakowania to 25 i 30 kg.

ZALETY I WADY

Gipsy są materiałami naturalnymi zdrowymi i podobnie jak drewno i wapno, mają bardzo niską promieniotwórczość. Wyroby z gipsu dobrze izolują cieplnie, chronią przed hałasem a także przed ogniem .Zastosowanie gipsów w budownictwie stwarza w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, ponieważ zawarte w nim maleńkie pory łatwo wchłaniają nadmiar wilgoci z powietrza oraz równie łatwo ją oddają. W ten sposób gips doskonale reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniach, utrzymując ją na stałym poziomie.

 

Problemem gipsu jest brak odporności na wilgoć, wodę. Dodatki częściowo (ale tylko częściowo) poprawiają jego odporność na wpływ wilgoci. Mogą też służyć do opóźniania wiązania. Rolę taką spełni np. dodanie wapna w ilości nie przekraczającej 2 % wagowo.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

Stosując do szpachlowania tynku gips modelarski (bardzo drobny) dobrze jest dodać nieco piasku, aby zbliżyć fakturę naniesionej masy do faktury tynku. Zaprawy gipsowe różnią się czasem wiązania. Wiązanie podstawowego spoiwa - gipsu budowlanego, następuje w czasie od 3 do 25 minut. Czas ten może się wydłużyć w zależności od dodanych do zaprawy materiałów.

 

Aby rozpocząć malowanie powierzchni pokrytych gipsami ich wilgotność nie może może przekraczać 1%. Do malowania można stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Powierzchnia tynku gipsowego, na którą będzie nakładana glazura powinna być zatarta bez ostatecznego wygładzania. Przed ułożeniem płytek należy tynk zagruntować.

 

Dodano: 01-03-2012