Lutowanie i spawanie gazowe - poradnik

Opinii 10

RODZAJE LUTOWANIA I SPAWANIA

Lutowanie to łączenie dwóch metalowych elementów za pomocą lutownicy przez wprowadzenie pomiędzy nie roztopionego spoiwa. Spoiwo topnieje pod wpływem kontaktu z podgrzanymi metalowymi elementami, przylega do nich i w ten sposób je łączy. Istnieją dwa rodzaje lutowania.


 

lutowanie

 

Lutowanie miękkie


Lutowanie miękkie jest to lutowanie przy użyciu stopu cyny (temperatura topnienia <450°C), stosowane przy łączeniu elementów, na które będą działały niewielkie obciążenia, na przykład rur w pionie instalacyjnym doprowadzającym zimną wodę. Ten typ lutowania może być stosowany do łączenia wszystkich rodzajów metalu.


 

lutowanie miękkie

Lutowanie twarde


Lutowanie twarde jest to lutowanie stopami ze srebrem, miedzią lub aluminium (w temperaturze >450°C), stosowane przy łączeniu elementów, na które będą działały duże obciążenia, na przykład rur doprowadzających ciepła wodę, przewodów gazowych, bram itp. Ten typ lutowania nie może być stosowany do łączenia elementów wykonanych z cyny, cynku ani ołowiu.


 

lutowanie twarde

Lutospawanie


Lutospawanie jest to łączenie brzegów dwóch metalowych elementów, przy użyciu mosiądzu, jako spoiwa (temperatura topnienia 900°C). Lutospawanie stosowane jest do łączenia elementów, na które będą działały duże obciążenia, takich jak tłumiki samochodowe.


 

lutospawanie

Spawanie gazowe palnikiem acetylenowo-tlenowym

 

Ten typ spawania gazowego to łączenie dwóch elementów z metalu o tych samych właściwościach przez ich nadtopienie. Nadtapia się metalowe elementy, po czym łączy się je ze sobą. Jako spoiwa można użyć metalu o takich samych właściwościach jak łączone elementy.


Jest to metoda łączenia elementów, na które będą działały duże obciążenia; wymaga temperatury 1 500°C (np. spawanie krzeseł, części rowerów, bram, instalacji sanitarnej i inne).

 

 

spawanie gazowe palnikiem acetylenowo-tlenowym

NARZĘDZIA DO LUTOWANIA

 

narzędzia do lutowania miękkiego i twardego

LUTOWANIE MIĘKKIE I TWARDE

 

 

 

 

lutowanie i spawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym

LUTOSPAWANIE I SPAWANIE GAZOWE PALNIKIEM ACETYLENOWO-TLENOWYM

 

 

 

 

narzędzia potrzebne przy lutowaniu i spawaniu

NARZĘDZIA POTRZEBNE PRZY LUTOWANIU I SPAWANIU GAZOWYM

 

 

 

 

bezpieczeństwo pracy podczas lutowania

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY LUTOWANIU I SPAWANIU GAZOWYM

 

 

 

LUTOWANIE MIĘKKIE

Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię elementów papierem ściernym lub włókniną czyszczącą i usunąć ślady zanieczyszczeń.

 

 

lutowanie miękkie - krok 1

Pędzelkiem rozprowadzić topnik na elementach przeznaczonych do lutowania.


 

lutowanie miękkie - krok 2

Wsunąć jedną część w drugą lub ułożyć je w kształcie litery T, nakładając jedną na drugą albo stykając pod kątem.


 


 


 


 


Przytrzymywać je w imadle lub za pomocą cęgów zaciskowych.


 

lutowanie miękkie - krok 3

 

Podczas lutowania rur instalacyjnych umieszczonych przy ścianie, należy zabezpieczyć ścianę matą ochronną (osłona przeciwogniową sztywną albo miękką).


 

lutowanie miękkie - krok 4

 

Jeżeli używa się imadła podczas lutowania, należy ochronić lutowane części i imadło, podkładając pomiędzy metalowe elementy a szczęki imadła kawałki aluminium lub ołowiu.

 

 

lutowanie miękkie - krok 5

 

Bezpieczną zapalarką zapalić palnik lub lampę lutowniczą i uregulować wielkość płomienia.


Nagrzewać elementy przeznaczone do lutowania do momentu, w którym:


- miedź stanie się ciemnoczerwona,


- żelazo i stal staną się jasnoczerwone.


 

lutowanie miękkie - krok 6

Lutowanie miękkie:

 

Oddalić płomień i okręcić drut lutu wokół miejsca styku lutowanych elementów, następnie ogrzewać płomieniem do momentu, w którym wokół miejsca styku utworzy się pierścień.

 

 

lutowanie miękkie - krok 6

 

 

Lutowanie twarde:

 

Zbliżyć pałeczkę lutu do miejsca styku i nakładać kolejno spoiwo. Kontynuować nagrzewanie metalowych elementów, nie wystawiając pałeczki na działanie płomienia.

 

Po ostygnięciu spoinę wyczyścić.

 

 

PORADY DOTYCZĄCE LUTOWANIA I SPAWANIA

 

Spoiwo topi się pod wpływem ciepła metalowych elementów, a nie pod wpływem działania płomienia. Dlatego, jeżeli spoiwo nie topi się przy zetknięciu z metalem, należy oddalić je i kontynuować nagrzewanie metalowych elementów.

 

Przed rozpoczęciem spawania za pomocą spawarki należy sprawdzić, czy w rurze nie pozostały resztki wody, gdyż mokre elementy nie połączą się.

 

Jeżeli lut ma rdzeń - topnik, dodatkowe użycie topnika nie jest potrzebne.

 

Do lutowania rur instalacji wodnej, należy używać lutu bezołowiowego, nazywanego "ekologicznym".

 

LUTOSPAWANIE

Wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię części papierem ściernym i usunąć ślady zanieczyszczeń.


 

lutospawanie - krok 1

PORADY DOTYCZĄCE LUTOSPAWANIA

 

Przy lutospawaniu elementów grubości mniejszej niż 4 mm zaleca się ułożenie ich względem siebie w odległości wynoszącej połowę grubości.

 

 

Przy lutospawaniu elementów grubości między 4 a 10 mm, zaleca się nacięcie, szlifierką kątową, ich krawędzi tak, by tworzyły kąt 90°.

nacięcia przy lutospawaniu

Pędzelkiem rozprowadzić topnik na elementach przeznaczonych do lutospawania.

 

 

lutospawanie - krok 2

Aby elementy nie rozsuwały się podczas lutospawania (pod wpływem ciepła), należy je zespoić w kilku punktach.

lutospawanie - krok 3

Podczas pracy należy ustawiać pałeczkę spoiwa, a także palnik pod kątem 45°.

 

 

Nakładać spoiwo w formie regularnej linii.

 

 

lutospawanie - krok 4

 

 

 

SPAWANIE PALNIKIEM ACETYLENOWO-TLENOWYM - INSTRUKCJA

Przygotować przeznaczone do spawania elementy w taki sam sposób jak poprzednio (etapy 1-5).

 

Przygotowanie stanowiska spawalniczego do pracy:

1. Odkręcić obie butle i zapalić palnik zapalarką do gazu. Pojawi się żółty płomień, który wydaje się "odrywać" od końcówki palnika.
2. Sukcesywnie zmniejszać dopływ acetylenu aż do momentu, w którym płomień ponownie "przyklei się" do końcówki palnika.
3. Zwiększyć dopływ tlenu, aby otrzymać płomień o białej końcówce.
spawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym

Spawać przybliżając palnik do łączonych części, ustawiając go pod kątem 45°. Jądro płomienia powinno muskać spawane elementy.


Aby zakończyć pracę, należy odciąć dopływ gazu z obu butli.


 

spawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym

 

 

PORADA

Pałeczkę spoiwa należy regularnie zanurzać w topniku.

 

Dodano: 01-03-2012