Kostki brukowe

Opinii 14

Jak wybrać kostkę brukową

Jak wybrać kostkę brukową?

Kostkę brukową dobieramy następująco:


1. grubość 4 cm: ruch pieszy (przydomowe chodniki, tarasy)
2. grubość 6 lub 7 cm: ruch pieszych i pojazdów niemechanicznych oraz mało intensywny ruch samochodów do 3,5 t
3. grubość 8 cm: intensywny ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych ciężkich pojazdów
4. grubość 10 cm: najbardziej intensywne obciążenia, np. place przemysłowe, ciągły ruch ciężkich pojazdów

Jak układać kostkę brukową?

* - grubość warstwy podbudowy zależy od rodzaju podłoża oraz przewidywanego obciążenia i tak pod nawierzchnie przydomowe, gdzie występuje co najwyżej ruch samochodów osobowych w zupełności wystarczy 15-20-centymetrowa podbudowa z grubego żwiru lub tłucznia. Jeśli natomiast po kostce mają poruszać się samochody ciężarowe, podbudowa musi mieć 30-45 cm .


Ponadto bardzo ważną rolę odgrywa mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie (należy wykonać spadek ok. 3%), by w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim nie tworzyły się kałuże.


Spoiny

Aby nawierzchnia z kostek była odpowiednio stabilna i trwała oraz aby uniknąć nierównomiernego przesuwania się kostek, spoiny powinny być szczelnie wypełnione piaskiem i mieć od 3-5 mm szerokości.


Uwaga

Kostki betonowe nawet z tej samej partii mogą różnić się między sobą odcieniami dlatego układając należy mieszać kostki z różnych (najlepiej trzech) palet. Dzięki temu zabarwienie ułożonej nawierzchni będzie równomierne.