Kanalizacja zewnętrzna

Opinii 1

Instalacja kanalizacyjna powinna być tak zaplanowana i wykonana, aby jej działania nie było widać, słychać i czuć. Musi być więc szczelna, cicha i bezzapachowa. I chociaż jest „niewidoczna” dla użytkownika, warto wiedzieć, z czego się składa i jak muszą być połączone elementy, aby ze sobą współpracowały.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA?

Kanalizacja zewnętrzna to część instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej na zewnątrz budynku. Jej zadaniem jest doprowadzenie ścieków do kanalizacji bytowej, ogólnospławnej, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni.

Kanalizacja zewnętrzna składa się z kilku elementów:

·    przewodu odpływowego,

·    zasuwy burzowej,

·    studzienki kanalizacyjnej, rewizyjnej,

·    przykanalika,

·  zbiornika bezodpływowego, sieci kanalizacji bytowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nowoczesne systemy kanalizacji zewnętrznej powinny spełniać najwyższe wymagania oraz być odporne na proces starzenia. Obecnie wykonuje się je niemal wyłącznie z tworzyw sztucznych. Najpopularniejsze są rury z polichlorku winylu (PVC), można też stosować rury z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE).

PRZEWÓD ODPŁYWOWY - POZIOM

Jest to poziomy przewód w obrębie budynku oraz w gruncie poza obrysem budynku - element wspólny dla kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ułożony z odpowiednim spadkiem odbiera ścieki z pionów kanalizacyjnych i urządzeń zamontowanych na najniższej kondygnacji. Przewód odpływowy wykonywany jest z rur o średnicy 160 cm wytrzymałych na obciążenia. Powinien być wyprowadzony z budynku na głębokości minimum 60 cm (licząc od wierzchu rury) - taka głębokość zapewni, że ścieki nie będą zamarzały. Czasami zdarza się, że głębokość musi być mniejsza, wtedy należy ocieplić rurę od góry, na przykład żużlem lub keramzytem.

ZASUWA BURZOWA – KANALIZACYJNY ZAWÓR ZWROTNY

Zasuwa burzowa nie jest elementem niezbędnym, ale zalecanym, ponieważchroni pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu terenu (np. piwnicę, garaż), w których są urządzenia sanitarne (muszla ustępowa, brodzik) lub wpusty podłogowe przed zalaniem w wyniku cofania się ścieków oraz przed gryzoniami wędrującymi kanałami. Zasuwę warto zamontować zarówno w instalacji kanalizacyjnej (ściekowej), jak i odwadniającej (np. doprowadzonej do garażu) podłączonej do kanalizacji deszczowej. Powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu (najlepiej na zewnątrz budynku), dlatego dobrym sposobem jest umieszczenie zasuwy na przewodzie odpływowym: w zamykanej studzience kanalizacyjnej, która znajduje się blisko domu. Można ją również umieścić wewnątrz budynku, w pobliżu przejścia rury przez fundamenty.

STUDZIENKA KANALIZACYJNA, REWIZYJNA

Podstawowym zadaniem studzienki jest umożliwienie zbadania przewodu lub dokonania w nim naprawy. Do studzienek o większej średnicy można zejść. Studzienki mogą być okrągłe, prostokątne, a nawet eliptyczne. Wykonane są z tworzywa sztucznego, chociaż niektórzy producenci oferują również betonowe lub metalowe studzienki rewizyjne.

PRZYKANALIK

Przyłącze kanalizacyjne – jest to przewód zbiorczy, który odprowadza ścieki z poziomów kanalizacyjnych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub do innego zbiornika: zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Najczęściej przykanalik włączany jest do studzienki (rewizyjnej lub włazowej), która stanowi uzbrojenie sieci. Można również przyłączyć go przez wpust boczny lub złącze siodłowe (wcinka). Średnica przykanalikapowinna być określona w projekcie przyłącza kanalizacyjnego – przeważnie równa jest średnicy przewodu odpływowego (w domach jednorodzinnych zwykle wynosi 0,15 m).

ZBIORNIK I OCZYSZCZALNIA

Jest to zbiornik bezodpływowy, pospolicie nazywamy szambem. Jeśli szambo wykonujemy z kręgów lub bloczków betonowych, należy pamiętać o bardzo dokładnym uszczelnieniu miejsc połączeń poszczególnych elementów. Innym sposobem na szambo jest zamówienie prefabrykowanego zbiornika z zagęszczonego żelbetu albo kupienie gotowego z tworzywa sztucznego (najczęściej z polietylenu o wysokiej gęstości lub z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym). Zbiornik z tworzywa jest lekki i podczas zakopywania może zostać zgnieciony przez grunt, dlatego wcześniej trzeba napełnić go wodą. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest ekologiczną alternatywą dla szamba. Warto rozważyć jej montaż, gdy dom nie może zostać podłączony do kanalizacji miejskiej.

Dodano: 10-10-2014