Fundamenty, cz. 1 (5/53)

Fundamenty i piwnice (odc. 5 - 8 )
Opinii 0
By dom stanął, trzeba zbadać grunt, wykopać fundamenty i je zalać. Dowiedz się w jaki sposób możesz to wykonać.
Grunt pod fundament
Grunt pod fundament
Fundament powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, na którym ma stanąć dom. Badanie gruntu należy zlecić geotechnikowi przed rozpoczęciem budowy.
Badanie gruntu
Badanie gruntu
Geotechnik wykona wiercenia kontrole i sporządzi opinię, na podstawie której architekt zaprojektuje odpowiednie fundamenty lub w przypadku gotowego projektu zaadaptuje go do konkretnych warunków panujących na działce.
Adaptacja projektu
Adaptacja projektu
Jeżeli kupujemy projekt gotowy domu, wtedy na podstawie opinii geotechnika, architekt dokonuje adaptacji takiego projektu, do konkretnych warunków panujących na naszej działce.
Zdjęcie próchnicy
Zdjęcie próchnicy
Podczas wykonywania fundamentów konieczne jest zdjęcie żyznej warstwy gleby. Próchnica nie jest gruntem nośnym, a zaniedbanie tych prac może powodować pękanie fundamentów i podłogi.
Płyta fundamentowa
Płyta fundamentowa
W przypadku gruntu złej jakości najprostszym rozwiązaniem jest budowa płyty fundamentowej zamiast tradycyjnych fundamentów wkopanych w grunt. Betonowa płyta nie pozwala jednak na wykonanie piwnic.
Dodano: 01-03-2012