Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Opinii 9

Przydomowa oczyszczalnia ma wiele zalet, choć jej montaż nie zawsze jest możliwy. Jeśli jednak nic nie stoi na przeszkodzie budowy oczyszczalni ścieków obok domu warto się na nią zdecydować. Jest to rozwiązanie stosunkowo niedrogie, komfortowe i przede wszystkim ekologiczne.

KORZYŚCI Z BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to doskonała alternatywa dla szamba. Jej montaż nie wymaga pozwolenia na budowę (jest ono potrzebne w przypadku dużych inwestycji), a jedynie zgłoszenia w starostwie. To także rozwiązanie proekologiczne – oczyszczone ścieki nie degradują gleby ani wód gruntowych – w zależności od rodzaju przydomowej oczyszczalni mogą się być odprowadzane do gruntu, rzeki, rowu melioracyjnego czy przydomowego stawu.

 

O komforcie korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków decyduje przede wszystkim częstotliwość, z jaką opróżnia się zbiornik z osadów – w przypadku większości oczyszczalni robi się to raz na 2-3 lata. W przeciwieństwie do szamba, które zaleca się opróżniać co 10-14 dni, oczyszczalnia nie generuje więc dużych kosztów eksploatacyjnych.

 

Przydomowa oczyszczalnie ścieków jest również bezpieczna w użytkowaniu. Ścieki oczyszczane są w niej na bieżąco, nie ma więc ryzyka zanieczyszczenia gruntu i wód przechowywanymi długo w zbiorniku ściekami, nie dochodzi też do ich fermentacji, w wyniku której powstają niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego gazy.

KIEDY OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TO DOBRE ROZWIĄZANIE?

Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków warto się zdecydować, gdy nie ma możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej. Jeśli na terenie, na którym stoi dom istnieje taka sieć mamy obowiązek podłączenia się do niej. W przeciwnym wypadku do wyboru są dwa rozwiązania – budowa nieekologicznego i uciążliwego szamba lub wybór niedrogiej w eksploatacji i przyjaznej dla środowiska przydomowej oczyszczalni.

 

Budowa oczyszczalni ścieków na małej działce może okazać się jednak niemożliwa, konieczne jest bowiem zachowanie minimalnych odległości od różnych obiektów. Jeden z ważniejszych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków, czyli osadnik może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie domu jednorodzinnego, pod warunkiem, że jego odpowietrzenie zostanie wyprowadzone co najmniej 60 cm powyżej górną krawędzi okien i drzwi zewnętrznych.

 

Rozpatrując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków należy też pamiętać, że osadnik powinien znajdować się minimum 2 m od granicy sąsiedniej działki lub ulicy. Jeśli zdecydujemy się na oczyszczalnię z drenażem rozsączającym odległość przewodów rozprowadzających oczyszczone ścieki musi wynosić min. 30 m od ujęcia wody pitnej, gdy ścieki są oczyszczane biologicznie oraz min. 70 m gdy są one oczyszczane mechanicznie. Ważna jest również odległość drenażu rozsączającego od drzew – powinna ona wynosić 3 m.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ TAKA INSTALACJA?

Budowa oczyszczalni ścieków uzależniona jest od jej rodzaju. Wszystkie oczyszczalnie mają jednak wspólny element – osadnik gnilny. Jest to zbiornik, do którego ścieki trafiają w pierwszej kolejności. Dochodzi w nim do oddzielenia części stałych, które opadają na dno i ulegają rozkładowi w skutek działania specjalnych mieszanek bakteryjnych, usprawniających ten proces.

 

Substancje lekkie (oleje, tłuszcze) tworzą z kolei na powierzchni ścieków swego rodzaju kożuch lub pianę. Wstępnie podczyszczone ścieki wypływają z osadnika przez specjalne filtry, które również zatrzymują zanieczyszczenia. Dalsze procesy oczyszczania zależą od rodzaju oczyszczalni.

 

Największą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym. Drenaż to specjalne perforowane rury, które układa się w gruncie (około 40 cm pod powierzchnią terenu). Ich montaż jest prosty i nie wymaga specjalnych umiejętności.

 

Do rur drenażowych trafiają wstępnie oczyszczone w osadniku ścieki. Następnie są one stopniowo rozsączane do gruntu, który działa jak filtr i zatrzymuje kolejne zawiesiny, substancje mineralne i organiczne oraz baterie. Do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem potrzebna będzie również studzienka rozdzielcza, której zadaniem jest równomierne rozdzielanie ścieków wpływających w poszczególne rury drenarskie oraz montowane na zakończeniu drenów studzienki napowietrzające.

WAŻNE PRZY WYBORZE

  • Decydując się na przydomową oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym trzeba pamiętać, że taka podziemna instalacja zajmuje sporo miejsca. Przyjmuje się, że na ułożenie drenów potrzeba 60-90 m², przy czym długość rur czy ich ilość zależeć będzie od ilości produkowanych ścieków.

  • Wybierając odpowiedni osadnik warto zwrócić uwagę na jego budowę. Może on jedno-, dwu- lub trójkomorowy. Podział osadnika na komory wpływa korzystnie na proces oczyszczania i usprawnia go.

  • Ważny jest także materiał, z jakiego jest wykonany osadnik, gdyż od tego zależeć będzie głębokość, na której może być on osadzony. Bardziej wytrzymałe osadniki (np. dwupłaszczowe) można przysypać grubszą warstwą obsybki. Niektóre instalacje mogą być wykonywane nawet pod ciągami komunikacyjnymi, co pozwala zaoszczędzić miejsce na działce.

  • Warto też dowiedzieć się, czy, a jeśli tak to jak często, trzeba będzie wymieniać filtry w zbiorniku.

 

Dodano: 29-06-2013