Granice działki. Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Opinii 0

Co prawo budowlane mówi o granicach działki oraz odległościach, w jakich może stać dom, garaż, wiata czy domek narzędziowy? Czy istnieją ograniczenia w sadzeniu tuj lub stawiania WC? Gdzie sprawdzić przebieg granic? Przedstawiamy kompendium wiedzy, bez której trudno będzie zagospodarować działkę zgodnie z prawem.

 

Białe, drewniane ogrodzenie z drewna z równo skoszonym trawnikiem

Granica działki – definicja

Definicja granicy działki ewidencyjnej ustalana jest zgodnie z obwieszczeniem Ministra Ewidencji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Według tego dokumentu jest to „część obwodu działki ewidencyjnej, w postaci linii łamanej lub odcinka, wspólna dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych lub pokrywająca się z granicą państwa – w przypadku działek ewidencyjnych przylegających do tej granicy”.

 

Ile od granicy działki można postawić dom?

Odległość budynków od granic działki ustalają przepisy zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej prawa budowlanego z 2018 roku. Obowiązują one nawet wtedy, kiedy sąsiadująca działka nie ma pozwolenia na budowę. Obowiązują dwie zasady. Jeśli od strony granicy w ścianie nowo powstającego budynku mają być okna lub drzwi, odległość musi wynosić 4 m. Jeśli ich nie ma, wystarczą 3 m.

 

Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na to zezwala, to wedle nowych przepisów można postawić dom w odległości 1,5 m od granic działki. Obowiązuje wtedy ta sama zasada, co przy 3 m, czyli na ścianie sąsiadującej z linią graniczną nie może być okien i drzwi. Jeśli jest inaczej, można starać się o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Taką samą odległość można zachować w przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, ale tylko w momencie, kiedy działka ma szerokość nie większą niż 16 m.

 

Ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy i garaż?

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszczalne jest zbudowanie bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości minimum 1,5 m budynku gospodarczego lub garażu o długości, która nie przekracza 6,5 m i wysokości maksymalnej do 3 m. Obowiązuje to dla budynków skierowanych w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi. Warto pamiętać, że chęć budowy domku narzędziowego należy zgłosić do starostwa (nawet jeśli w myśl prawa będzie potraktowany jako małe pomieszczenie służące porządkowi, może zostać uznany za samowolę budowlaną).

 

Ile od granicy działki można sadzić drzewa?

Przepisy nie określają, ile powinna wynosić odległość. Warto jednak wziąć pod uwagę, że drzewa posadzone bezpośrednio przy ogrodzeniu, mogą się rozrastać i je uszkadzać lub przeszkadzać sąsiadowi. W takim wypadku może on poprosić o usunięcie gałęzi. Jeśli np. utrudniają one korzystanie z budynku, sprawa nierozwiązana polubownie, może trafić do sądu.

 

Ile od granicy działki można postawić WC?

Zasady stawiania WC na działce są określone szczegółowymi przepisami. Ważne, aby toaleta w postaci zbiornika bezodpływowego miała nieprzepuszczalne dno i ściany, przykrycie oraz odpowietrzenie na wysokości minimum pół metra nad poziomem gruntu. WC może stanąć w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi. Od granic działki powinna je dzielić odległość 2 m.

 

Ile od granicy działki można sadzić tuje?

Jeśli żywopłot przekracza wysokość 2,2 m to jego zasadzenie musimy zgłosić do starostwa. Sąsiedzi mogą prosić o przycięcie roślin do wymaganej wysokości. Tuje warto zasadzić w lekkiej odległości od ogrodzenia, aby móc wygodnie przycinać je, pozostając na swojej działce. Przepisy nie ustalają jednak tej odległości i mogą zależeć od przeznaczenia wiaty. Jeśli będzie służyła za garaż, prawo mówi o konieczności odsunięcia go o 7 m od okien i 3 m od granicy działki. Jeśli będziemy w niej składować drewno, odległość ta musi wynosić 4 m.

 

Tuje rosnące na granicy działki, przy podjeździe samochodowym

 

Jak blisko granicy działki można postawić wiatę?

Prawo budowlane ustala, że na wybudowanie wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie trzeba mieć pozwolenia. Trzeba ją jednak zgłosić do starostwa lub prezydenta miasta powiatowego. Jeśli na działce stoi budynek mieszkalny, wiata może mieć do 50 m2. Umiejscowienie zależy od miejscowego planu zagospodarowania terenu.

 

Jak blisko granicy działki można postawić garaż-blaszak?

Zgodnie z przepisami zadaszone stanowiska postojowe muszą być odsunięte od granicy działki o 3 m. Dodatkowo, jeśli w pobliżu znajdują się okna, odległość od nich musi wynosić 7 m.

 

Jak i gdzie sprawdzić gdzie jest granica działki?

Pierwsze, co należy zrobić przed planowanym zagospodarowaniem terenu na działce, to określenie linii granicznych. W tym celu należy skorzystać z usług geodety, który ustali przebieg granic działek ewidencyjnych lub wyznaczy punkty graniczne. Zostaną one zapisane w dokumentacji i naniesione na mapy.

 

 Pomarańczowa wstążka przywiązana do wbitego w ziemię palika, wyznaczającego granicę działki

 

Czy granica działki może przebiegać przez budynek?

Jest taka możliwość, jeśli nowy budynek będzie przylegał do budynku już istniejącego na sąsiedniej działce. Jeśli granica przebiega przez budynek przez pomyłkę, właściciel, który pozostał stratny, może żądać wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, domagać się rozbiórki lub wykupienia zajętej części.

 

Dodano: 14-09-2021
Uaktualniono: 15-09-2021