REGULAMIN PROMOCJI

„Darmowa dostawa na wszystkie grzejniki”

 

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Darmowa dostawa na wszystkie grzejniki”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.
 
2. Promocja organizowana jest wyłącznie w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem www.leroymerlin.pl (dalej: Sklep internetowy).
 
3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.leroymerlin.pl.
 

§2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od godz.00:00  31 sierpnia 2021r. do godz.23:59  6 września 2021r. roku (dalej Okres Promocji).
 
2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 

 §3

WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja obejmuje wszystkie grzejniki, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie internetowym niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywną opcją dodania do koszyka.
 
2. W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem”, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł.
 
3. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.
 
4. Promocją objęte są zamówienia złożone w Sklepie internetowym spełniające poniższe kryteria:
 
a)     wszystkie zamówienia grzejników obejmujące produkty z aktywną opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b)     wszystkie zamówienia grzejników obejmujące produkty z aktywną opcją odbioru w paczkomatach Inpost i punktach odbioru.
 
5. W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w Okresie Promocji Klient Sklepu internetowego złoży zamówienie spełniające kryteria  §3 pkt 4 otrzyma dostawę za 0 złotych.
 
6. Promocja na darmową dostawę nie obejmuje usługi wniesienia.
 

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi Sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w Okresie promocji.