Sprawdź

  

Regulamin promocji

„-25% na sekatory i nożyce GARDENA on-line”


§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „-25% na sekatory i nożyce GARDENA on-line” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest dla klientów sklepu internetowego (www.leroymerlin.pl) Organizatora (dalej „Sklep”), dla zamówień on-line z dostawą do domu kurierem i do paczkomatów oraz dla zamówień z odbiorem w sklepach stacjonarnych organizatora.
Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych organizatora.

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od  dnia  01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. do godziny 23:59 (dalej „Okres promocji”). 

4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

5. W ramach niniejszej Promocji Klienci otrzymają rabat na sekatory i nożyce marki GARDENA w wysokości -25% od cen obowiązujących aktualnie w Sklepie.
Promocja dotyczy niżej wymienionych produktów:
 
 
 • 42818776 Sekator jednoręczny GARDENA CLASSIC
 • 43211371 Nożyce do trawy COMFORT
 • 45222254 Nożyce do trawy CLASSIC GARDENA
 • 45681461 Sekator jednoręczny B/M COMFORT GARDENA
 • 45681433 Sekator jednoręczny B/S CLASSIC GARDENA
 • 45681454 Sekator jednoręczny B/S-M CLASSIC GARDENA
 • 45981201 Sekator do gałęzi GARDENA STARCUT
 • 45981145 Sekator do gałęzi GARDENA EASYCUT
 • 45981152 Sekator teleskopowy do gałęzi GARDENA
 • 45981173 Sekator do gałęzi GARDENA ENERGYCUT 750A
 • 45981215 Sekator do gałęzi GARDENA STARCUT
 • 45980991 Sekator jednoręczny GARDENA COMFORT
 • 45981005 Sekator jednoręczny GARDENA COMFORT B/S XL
 • 45981166 Sekator do gałęzi GARDENA ENERGYCUT 750B
 • 45981012 Sekator jednoręczny GARDENA COMFORT ALU B/L
 • 82149944 Ostrzałka do noży i siekier GARDENA
 • 82504757 Nożyce do żywopłotu NATURECUT GARDENA
 • 82546528 Nożyce do żywopłotu GARDENA EASYCUT 12301-20
 • 82504760 Nożyce do żywopłotu TELECUT GARDENA
 • 13126139 Nożyczki uniwersalne GARDENA 08704-20

§ 2

Zasady promocji


1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, w Okresie promocji otrzyma rabat 25% od ceny uwidocznionej na etykiecie cenowej towarów opisanych w § 1 ust. 5. 

2. Aby skorzystać z Promocji -25% na sekatory i nożyce GARDENA należy wpisać w trakcie składania zamówienia w sekcji Koszyk w polu „Kod rabatowy” kod: gardena-25, a następnie wybrać sposób dostawy/odbioru: kurier, paczkomat, odbiór w sklepie. Wartość rabatu 25% odliczona zostanie tylko od produktów objętych Promocją zamieszczonych w koszyku. Kod rabatowy będzie dostępny na stronie głównej serwisu www.leroymerlin.pl oraz kartach produków, które biorą udział w promocji.

3. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy. W przypadku zamówienia hurtowej ilości Produktów Leroy Merlin może odmówić jego realizacji. Poprzez zamówienie hurtowe rozumie się zamówienie co najmniej 25 sztuk tego samego Produktu, w jednym lub w kilku zamówieniach w okresie 3 dni liczonych od dnia złożenia pierwszego zamówienia.


4. Rabat na podstawie Promocji nie łączy się z innymi rabatami, w szczególności uzyskiwanymi w ramach programu lojalnościowego DOM lub PRO oraz z rabatem pracowniczym.

5. Promocja nie łączy się z aktualnymi promocjami i produktami z oferty specjalnej. 

6. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji, a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.

7. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji, a odbiór jest po zakończeniu Okresu Promocji są objęci Promocją.

8. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

§ 3

Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4

Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 
2. Niniejszy regulamin jest ogłoszony i dostępny na stronie internetowej Sklepu.