Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się
 1. Zrównoważony rozwój według Leroy Merlin
 2. Ochrona natury
 3. Wspieramy rozwój pracowników
 4. Partnerskie relacje z klientami
 5. Zaangażowanie społeczne
 6. Uczciwość w kontaktach biznesowych
 
 

Zrównoważony rozwój według Leroy Merlin

Zrównoważony Rozwój to nasze zobowiązanie dotyczące zachowania harmonijnego współistnienia z otoczeniem. Zobowiązanie to polega na podejmowaniu działań w celu ochrony zasobów środowiska naturalnego, rozwoju zawodowego pracowników, budowaniu partnerskich relacji z klientami oraz społecznościami lokalnymi. Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju są także relacje łączące nas z partnerami biznesowymi. We współpracy z dostawcami Leroy Merlin wymaga postępowania zgodnego z etyką zawodową i według tzw. dobrych obyczajów kupieckich. Kontrahent musi także wykazać, że jest partnerem społecznie odpowiedzialnym. 

Dążymy do tego, aby społeczności lokalne traktowały nas jak dobrego sąsiada. Interesujemy się sprawami ludzi i regionu, w którym jesteśmy obecni.

Christophe Dubus, dyrektor generalny Leroy Merlin Polska

 

 

 

 Wróć do góry 

Ochrona natury

Dążąc do stałego rozwoju nie zapominamy o wpływie jaki wywieramy na środowisko naturalne. Nasze działania polegają na możliwie największym ograniczeniu oddziaływania na naturę oraz
na szerzeniu wiedzy ekologicznej i promocji zachowań proekologicznych, zarówno wśród nas samych jak i naszych klientów i partnerów biznesowych.

Działania ograniczające wpływ na środowisko naturalne:

 • segregacja śmieci na poziomie 76 proc. w sklepach i w centrali,

 • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sklepach,  (patrz certyfikat)

 • sprzedaż toreb wielokrotnego wykorzystania (polipropylenowych) Leroy Merlin gwarantuje system wymiany zużytych toreb, zakupionych w naszych sklepach na nowe. Środki pozyskane ze sprzedaży foliowych toreb biodegradowalnych w całości przekazywane są na wsparcie finansowe Magurskiego Parku Narodowego, (patrz skan pisma od dyrekcji Parku)

 • oraz odpłatnych plastikowych toreb

 • wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł (26 sklepów),

 • zwiększanie w ofercie produktów przyjaznych środowisku naturalnemu,

 • wdrożenie procedury ograniczającej zużycie papieru biurowego,

 • przeprowadzanie cyklicznych audytów środowiskowych dostawcom.

Działania edukacyjne:

 • oznaczanie produktów ekologicznych,

 • szkolenia wewnętrzne nt. ekologii (np. segregacji śmieci, efektywnego korzystania z mediów, tj. wody, energii elektrycznej etc.,

 • uczestnictwo i organizacja w wydarzeniach ekologicznych np. "Dzień Ziemi", "Godzina dla Ziemi", "Sprzątanie świata".

 

 

 

 

Konkurs „Eko Dom Marzeń” w LM Legnica

 

 

Godzina dla Ziemi w LM Legnica

   

Zorganizowanie konkursu plastycznego na makietę” Eko Dom Marzeń” wśród uczniów Szkół Podstawowych z powiatu legnickiego, złotoryjskiego i lubińskiego.Tektura, plastikowe butelki, makulatura to podstawowe materiały, z których ponad 150  uczniów stworzyło 25 prac.

 

26 marca 2011 r. o godz.20.30 na całym świecie  na godzinę zgasły światła. Także my przyłączyliśmy się do globalnej społeczności i przygaszając światła poparliśmy działania dla klimatu. Dla większości była to już czwarta akcja tego typu, dla nas pierwsza.

Wróć do góry 

Wspieramy rozwój zawodowy pracowników

Leroy Merlin umożliwia pracownikom zdobywanie wiedzy i poszerzanie kompetencji. Dzielenie
się wiedzą wynika z obowiązującej w Groupe Adeo, której członkiem jest Leroy Merlin filozofii podziału, zakładającej dzielenie się także władzą i wynikami. Pracownicy Leroy Merlin mogą skorzystać z jednego z trzech dedykowanych programów rozwojowych: Akademii Orląt, Programu Menedżerskiego i Drabiny Rozwoju. Każdy z pracowników uczestniczy w licznych dedykowanych szkoleniach zarówno w tradycyjnej formie, jak i z wykorzystaniem platformy e-learningowej.


Firma dba o stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Regularnie wśród pracowników prowadzone jest badanie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy. Merlin zapewnia kobietom równy dostęp do stanowisk pracy. Około 40 proc. pracowników firmy to kobiety.

 

   

Leroy Merlin Polska znalazło się w gronie laureatów prestiżowej Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010 (The Great Place to Work), zajmując III miejsce.

 

Trzykrotnie w latach 2002, 2003 i 2009 otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat potwierdzający to, że nasza polityka personalna, dbanie o rozwój pracowników i budowanie z nimi dobrych relacji wyróżnia nas pozytywnie na tle rynku.

 

W 2006 r. Leroy Merlin odebrała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.

Wróć do góry 

Utrzymujemy partnerskie relacje z klientami

Naszym celem jest stałe pogłębianie relacji z klientami. Podejmujemy szereg inicjatyw o ponadstandardowym charakterze sprzyjającym budowaniu i utrzymaniu partnerskich stosunków.

 • Spotkania relacyjne – organizujemy kameralne spotkania dla klientów, podczas których prezentujemy nowości w ofercie handlowej i usługowej.

 • Wizyty u mieszkańców – odwiedzamy naszych klientów w domach, aby móc głębiej poznać ich opinie na temat naszych sklepów, a także poznać ich oczekiwania wobec Leroy Merlin. Wizyty u mieszkańców to także okazja, by prześledzić ich projekty związane z domem, mieszkaniem czy ogrodem.

 • Badania satysfakcji klienta - Barometr Satysfakcji Klientów to narzędzie, którym badamy  poziom zadowolenia klientów. Badanie przeprowadzane jest co kwartał i ma charakter bezpośredniej rozmowy.

 

Leroy Merlin podjął także zobowiązania wobec klientów w zakresie standardu obsługi. Dekalog zobowiązań to:

 1. Gwarancja najniższej ceny. Zwracamy podwójną różnicę w cenie, jeśli klient znajdzie w innym sklepie identyczny produkt w cenie niższej.

 2. Bezterminowy zwrot towarów na podstawie dowodu zakupu lub Karty DOM.

 3. Gwarancja niezmienności cen zamówionych towarów, od złożenia zamówienia do odbioru produktu.

 4. Gwarancja stałych cen w kosztorysie przez okres miesiąca.

 5. Realizacja zamówień na produkty, które są w ofercie LM, a których chwilowo brak.

 6. Gwarancja punktualnego transportu. Jeżeli transport się opóźni o co najmniej 15 minut, wówczas jest gratis.

 7. Gwarancja szybkiego rozpatrywania reklamacji. W przypadku, gdy towar kosztował poniżej 100 zł, klient otrzymuje pełny zwrot kosztów zakupu.

 8. Udostępniamy kontakt do dyrektora sklepu.

 9. Umożliwiamy robienie zdjęć.

 10. Odpowiadamy na pytania i opinie klientów w ciągu 48 godzin.

 

Nasza sieć reaguje na potrzeby klientów. Modyfikujemy ofertę dopasowując do oczekiwań klientów. Wprowadzamy usługi, które wynikają z formułowanych przez klientów oczekiwań. Przykładami  takich usług są zamówienia przez telefon, gwarancja dostawy na czas, czy sprzedaż przez Internet.

Wróć do góry 

Angażujemy się społecznie – wspieramy w potrzebie i dzielimy się wiedzą

Leroy Merlin podejmuje działania na rzecz społeczności. W przypadku wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, których celem jest pomoc grupom ludzi najbardziej potrzebującym, np. zagrożonym wykluczeniem społecznym, Leroy Merlin stawia na długoletnie i partnerskie stosunki, bo tylko takie gwarantują efektywność podejmowanych działań. Gros akcji społecznych inicjują i realizują pracownicy sklepów. Działania te przybierają różne formy i ogniskują się wokół trzech kluczowych pojęć: Domu, Człowieka i Pasji, związanej z realizacją domu marzeń. Celem akcji społecznych jest szerzenie wiedzy na tematy związane z budownictwem, remontowaniem, majsterkowaniem, urządzaniem i ogrodnictwem. Leroy Merlin angażuje się w relacje ze społecznościami wykorzystując w tym celu nowoczesne kanały komunikacji. Współtworzymy i wspieramy społeczności internetowe zgromadzone wokół tematów  związanej z ogrodnictwem oraz dekoracjami.

 

Współpraca z United Way 

- zebranie środków poprzez organizację licytacji prac fotograficznych dzieci z ubogich rodzin wśród pracowników LM

- zebranie środków poprzez organizację licytacji prac artystów niepełnosprawnych

- wyposażenie siedziby Fundacji

- zakup „cegiełek” w formie kartek świątecznych zaprojektowanych przez podopiecznych Wspólnej Drogi

 

 

  

 

Współpraca z PAH

Współpraca z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”

- udzielenie wsparcia przy budowie parkingu przy ośrodku

- wsparcie finansowe placówki poprzez zakup kartek świątecznych, przygotowanych przez dzieci z Helenowa

     

 

Akcje społeczne

Dach nad głową

Akcja skierowana do uczniów szkół podstawowych, którzy pod okiem pracowników Leroy Merlin i materiałów dostarczonych przez sklepy budują schronienia dla zwierząt. Akcja zainicjowana przez sklep w Świdnicy odbyła się dwukrotnie. Podczas pierwszej edycji dzieci wykonały budy dla psów, które trafiły do miejscowego schroniska. Drugim razem powstały budki lęgowe dla ptaków. Ochronki stanęły w jednej z okolicznych leśniczówek.

 

Dzieciaki sadzeniaki

Cykliczna akcja prowadzona przez pracowników kilku sklepów. Jej celem jest zachęcanie dzieci do zainteresowania się przyrodą, a zwłaszcza ogrodnictwem. Dzieci uczą się sadzenia roślin i opieki nad nimi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajkowy Kącik z Leroy Merlin

Wolontariusze Fundacji Orange i sklepu Leroy Merlin w Gdańsku zamieniło podniszczoną  poczekalnię na Oddziale Gastroenterologii Dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku w „Bajkowy Kącik”, czyniąc to miejsce kolorowym i przyjaznym małym pacjentom.

 

Wolontariat w LM Legnica

Pracownicy marketu w Legnicy przyłączyli się do projektu, pt ”Mieszkania od miasta dla wychowanków Domu Dziecka”. Najpierw wspomogli produktami remont mieszkania Daniela, wychowanka Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek, który dzięki naszej pomocy już zamieszkał w swoim własnym mieszkaniu. Kolejną wychowanką wspartą przez nas była Klaudia. Wzruszeni jej historią pracownicy postanowili, że jej mieszkanie w całości wyremontują własnymi siłami.

Wolontariusze z Legnicy zorganizowali Warsztaty Terapii Zajęciowej w Złotoryi. Pracownicy sklepu uczyli osoby niepełnosprawne obsługi narzędzi ręcznych, przy pomocy których wykonali wspaniałe prace.

Wróć do góry

Uczciwość w kontaktach biznesowych


 Leroy Merlin zwraca dużą uwagę na wpływ, jaki na otoczenie wywiera kontrahent. Od 2008 r. każdy dostawca musi poddać się obowiązkowemu audytowi, którego celem jest ocenia jego wypływu na środowisko naturalne i relacje społeczne. Kontroli podlegają także poddostawcy. Dla zachowania bezstronności audyty przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne. Audytorzy sprawdzają czy przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska, zatrudnieniem i bezpieczeństwem pracy.

 

 

 

  

Leroy Merlin Polska współpracuje z ponad 600 polskimi dostawcami. Z wieloma z nich związany jest od początku działalności. Firma zależy na relacjach opartych na partnerstwie i długoterminowej współpracy.  Leroy Merlin ceni wiedzę i doświadczenie dostawców.  Dlatego tworzenie oferty produktów odbywa się przy dużym zaangażowaniu dostawców. Praca nad wspólną kolekcją jest chwilą najbliższej współpracy z dostawcą, który zyskuje realny wpływ na to co pojawi się w sklepach z danego asortymentu.

 

 

 

 

 

Wróć do góry