Znajdź sklep w Twojej okolicy
    Ustal moją lokalizację
    LUB
    Wybierz
  • Twoje konto
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się

Kodeks Etyki Leroy Merlin

   Firma Leroy Merlin dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów etycznych we wszystkich obszarach swojej działalności. Etyczne postępowanie stanowi podstawę kultury korporacyjnej  Leroy Merlin i jest oczekiwane od każdego pracownika spółki, bez względu na jego stanowisko w strukturze firmy.
   W 2013 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy Kodeks Etyki Leroy Merlin. Zawarte w Kodeksie zasady etyczne wspierają pracowników Leroy       Merlin w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami firmy i instytucjami.
   W Kodeksie Etyki szczególnie wyróżniono:   
   - dbałość o pracowników, która przejawia się między innymi w polityce podziału wiedzy, władzy i wyników.   
   - dbałość o klienta, która opiera się na zasadach szacunku, bezpieczeństwa klienta w sklepach, polityce sprzedażowej bazującej na uczciwej informacji o produktach i cenach. 
   - dbałość o dobrą współpracę z dostawcami.
 

Komisja ds. Etyki Leroy Merlin

   Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Etyki powstała również Komisja ds. Etyki, która stoi na straży przestrzegania jego zapisów. Jej główne cele to: przeglądy etyczne,  pomaganie współpracownikom w przestrzeganiu Kodeksu Etyki, reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad etycznych, wspieranie i nadzorowanie polityki komunikacyjnej w zakresie wdrażania i codziennego funkcjonowania Kodeksu Etyki, wdrażanie i udoskonalanie jednolitych procedur postępowania  w przypadku stwierdzenia naruszeń, inicjowanie zmian w zakresie popularyzacji Kodeksu Etyki i postaw etycznych, proponowanie zmian w Kodeksie Etyki Leroy Merlin.
   Każdy pracownik może kontaktować się z Komisją ds. Etyki w kwestiach budzących jego wątpliwości. 
   Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Kodeksem Etyki Leroy Merlin Polska.