Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się

Zakupy na kredyt

Zalety naszej oferty

 • wygoda - minimum formalności!
 • pewność - niezmienne zasady przez cały okres obowiązywania umowy!
 • możliwości - nawet do 30 000zł!
 • przystępne raty - spłata rozłożona nawet w 36 ratach!

Wymagane dokumenty

Zapraszamy do Punktu Kredytowego z:

 • dowodem osobistym;
 • dokumentami poświadczającymi stałe dochody:


Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

 • wyciąg z konta z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • imienny raport miesięczny (RMUA) z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • samodzielnie wydrukowane potwierdzenie realizacji przelewu z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie wystawione przez Bank potwierdzające wpływ przelewu z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie z zakładu pracy ważne 30 dni od daty wystawienia


Emeryci:

 • oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia/ostatniej waloryzacji świadczenia lub legitymacja emeryta.


Renciści:

 • oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia/ostatniej waloryzacji świadczenia lub legitymacja rencisty i dowód wypłaty świadczenia.


Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia), lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja)

 • Oraz do wyboru:
 • zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy (w oryginale)
 • poświadczone przez US zeznanie podatkowe za okres ostatnich co najmniej 3 miesięcy (kopia):
  • PIT-36 / PIT 36L - przy pełnej księgowości i podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • PIT-28 - przy zryczałtowanym podatku dochodowym
  • Decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na dany rok - przy karcie podatkowej
 • zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie, podpisane przez kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego (jeżeli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe),
 • statystyczne sprawozdanie F01 podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący podpisany przez księgowego i kredytobiorcę

 • Oraz:
 • dowody wpłat do ZUS lub KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale)

 • Oraz:
 • dowody opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (w oryginale)


Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa oraz ostatni odcinek wpłaty składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami


Osoby uzyskujące dochód z innych źródeł:

 • informacje o potrzebnych dokumentach można uzyskać pod numerem Biura Obsługi Klienta 801 700 207 , 71 79 97 007 lub w Punkcie Kredytowym Leroy Merlin.

Zaświadczenie o zarobkach