Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się

Pożyczka gotówkowa

Z naszym kredytem gotówkowym Twoje plany nabiorą realnych kształtów. U nas dostęp do dodatkowych pieniędzy jest wygodny i tani.
Za każde pożyczone 1000 zł zapłacisz tylko 10 zł miesięcznie!

Zalety naszej oferty

 • wygoda - minimum formalności
 • dowolny cel - sam decydujesz na co przeznaczysz otrzymaną gotówkę
 • minimalna kwota pożyczki wynosi 1000 zł - możliwość realizacji drobnych wydatków
 • maksymalna kwota pożyczki - 50 000 zł - jeżeli planujesz większą inwestycję
 • okres kredytowania do 72 rat miesięcznych - dopasujesz do swoich możliwości
 • oprocentowanie stałe przez cały okres kredytowania - gwarantujemy jasne i przejrzyste zasady od samego początku
 • możliwość połączenia dochodów swoich i współmałżonka - szansa na wyższą wartość pożyczki

Wymagane dokumenty

Zapraszamy do Punktu Kredytowego z:

 • dowodem osobistym;
 • dokumentami poświadczającymi stałe dochody:


Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

 • wyciąg z konta z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • imienny raport miesięczny (RMUA) z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • samodzielnie wydrukowane potwierdzenie realizacji przelewu z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie wystawione przez Bank potwierdzające wpływ przelewu z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie z zakładu pracy ważne 30 dni od daty wystawienia


Emeryci:

 • oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia/ostatniej waloryzacji świadczenia lub legitymacja emeryta.


Renciści:

 • oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia/ostatniej waloryzacji świadczenia lub legitymacja rencisty i dowód wypłaty świadczenia.


Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia), lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja)

 • Oraz do wyboru:
 • zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy (w oryginale)
 • poświadczone przez US zeznanie podatkowe za okres ostatnich co najmniej 3 miesięcy (kopia):
  • PIT-36 / PIT 36L - przy pełnej księgowości i podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • PIT-28 - przy zryczałtowanym podatku dochodowym
  • Decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na dany rok - przy karcie podatkowej
 • zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie, podpisane przez kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego (jeżeli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe),
 • statystyczne sprawozdanie F01 podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący podpisany przez księgowego i kredytobiorcę

 • Oraz:
 • dowody wpłat do ZUS lub KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale)

 • Oraz:
 • dowody opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (w oryginale)


Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa oraz ostatni odcinek wpłaty składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami


Osoby uzyskujące dochód z innych źródeł:

 • informacje o potrzebnych dokumentach można uzyskać pod numerem Biura Obsługi Klienta 801 700 207 , 71 79 97 007 lub w Punkcie Kredytowym Leroy Merlin.

Zaświadczenie o zarobkach

 

 

 

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu, jego warunki, jego ostateczna wysokość oraz czas oczekiwania na decyzję kredytową uzależnione są od oceny zdolności kredytowej Klienta. Szczegóły oraz regulamin promocji dostępne w Punkcie Kredytowym w Leroy Merlin. W rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05,2011 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu gotówkowego w wysokości 11 500 zł (całkowita kwota kredytu), spłacanego w 32 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (okres obowiązywania umowy 32 miesiące) z oprocentowaniem nominalnym 0,3% (stopa stała), prowizją 2173,50 zł, opłatą za ochronę ubezpieczeniową w pakiecie podstawowym 1443,92 zł wynosi 23,55%. Całkowita kwota do zapłaty 15179,86 zł, całkowity koszt kredytu 3679,86 zł ( z czego odsetki 62,44 zł), rata miesięczna 474,37 zł. Oney Polska S.A. jako pośrednik kredytowy współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. Zakres umocowania: zawierania i zmiana umów o kartę kredytową, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki i kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.