Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się

 REGULAMIN PROMOCJI „-10 % dla naszych fanów”

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Promocja „-10% dla naszych fanów”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator organizuje promocję w ramach portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com, za pośrednictwem stron „Dom z pomysłem” znajdującej się pod adresem: http://www.facebook.comn/domzpomyslem  oraz „Kocham ogród” znajdującej się pod adresem http://www.facebook.com/kochamogrod, będzie dystrybuowany kod rabatowy upoważniający do zakupów w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl z 10 % rabatem. 
 3. Promocja polega na możliwości obniżenia ceny zakupu towaru w sklepie internetowym organizatora poprzez użycie kodu rabatowego opublikowanego w sposób opisany w § 1 ust. 2 na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 
§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI
 1. Promocja trwa od godz.18.00 18 lutego do godz. 23.59 20 lutego  2013 roku lub do wyczerpania użycia kodu opisanego w § 2 ust. 2.
 2. Organizator dopuszcza możliwość użycia kodu rabatowego 3 000 razy (trzy tysiące) w okresie trwania promocji.
 
§3 WARUNKI PROMOCJI
 1. Promocja obejmuje wszystkie produkty które znajdują się w asortymencie dostępnym w sklepie internetowym Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. niezależnie od ich ceny jednostkowej.
 2. Jednym warunkiem uzyskania rabatu jest użycie przy składaniu zamówienia kodu rabatowego opublikowanego w Internecie. Jeden kod rabatowy może być wykorzystany tylko do złożenia jednego zamówienia objętego promocja.
 3. Rabatem nie są objęte koszty dostawy towaru oraz koszty płatności.
 4. Klient, przystępując do Promocji, akceptuje warunki regulaminu.
 5. Promocją „-10 % dla naszych fanów” objęte są wyłącznie zamówienia złożone w sklepie internetowym Leroy - Merlin Polska sp. z o.o.
 6. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl
 7. Uczestnikami promocji mogą nabywać towary wyłącznie w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, na własne potrzeby. W przypadku stwierdzenia użycia kodu dla zakupów w ilościach hurtowych, organizator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w trakcie trwania promocji
 2. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany.  Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.leroymerlin.pl

 

Wejdź na profil i polub Kocham ogród! lub Dom z pomysłem i zgarnij kod rabatowy!