Znajdź sklep w Twojej okolicy
    Ustal moją lokalizację
    LUB
    Wybierz
  • Twoje konto
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się

Cementy i zaprawy cementowe

CO TO SĄ CEMENTY I ZAPRAWY CEMENTOWE?

CEMENT

 

Cement to najczęściej dziś stosowane spoiwo budowlane, składnik większości mieszanek i zapraw budowlanych.

 

Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak margiel lub wapń i glina. Surowce te wypala się w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

 

ZAPRAWY CEMENTOWE

 

Są to mieszanki cementu z drobnym kruszywem, które po połączeniu z wodą wykazują zdolność do wiązania i twardnienia, zespalając ze sobą poszczególne materiały budowlane (bloczki, cegły itp.). Wypełniają spoiny, chronią mury, nadają im wartości dekoracyjne.

RODZAJE CEMENTÓW I ZASTOSOWANIE

Wyróżnia się kilka odmian cementu. Najczęściej dzieli się on na: cement portlandzki, portlandzki wieloskładnikowy, hutniczy, puculanowy oraz glinowy.

 

Cement portlandzki – to często wykorzystywany rodzaj cementu. Jest on m.in. składnikiem betonu wykorzystywanego przy konstrukcjach zbrojonych – m.in. słupów, stropów czy nadproży. Cement ten wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania.

 

Cement portlandzki wieloskładnikowy – przy jego użyciu przygotowuje się m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement z dodatkiem wapna może być wykorzystywany do przygotowywania zapraw czy betonów barwionych.

 

Cement hutniczy – cement ten wykorzystuje się zwykle przy wykonywaniu fundamentów, jest on bowiem odporny na działanie siarczanów i kwasów humusowych. 

 

Cement puculanowy – jego właściwości są zbliżone do tych, jakie wykazuje cement hutniczy. Stosuje się go również m.in. do zapraw w dolnych partiach budynków.

 

Cement glinowy – charakteryzuje go odporność na działanie wysokich temperatur oraz szybki przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach po użyciu. Ma zastosowanie jako materiał ogniotrwały.

 

CEMENTY TRADYCYJNE

 

Zaprawy na bazie cementów tradycyjnych charakteryzują się względnie wysoką kurczliwością podczas tężenia.

 

Zasadą postępowania z wylanymi zaprawami cementowymi przy pracach murarskich dla uniknięcia zbyt szybkiego kurczenia się i pękania jest utrzymywanie ich w stanie wilgotnym. W zależności od miejsca w którym zostały wylane, stan ten utrzymuje się poprzez unikanie przeciągów, przykrywanie specjalnymi foliami (wewnątrz budynków), lub przez polewanie wodą przynajmniej przez tydzień (na zewnątrz). Wg norm zaprawy wykonane na bazie cementu uzyskują pełna wytrzymałość po upływie 28 dni od ich zastosowania.

 

Należy zawsze przestrzegać proporcji mieszania przewidzianych dla danych gatunków cementu.

 

CEMENTY EKSPANSYWNE

 

Przybierają na objętości podczas tężenia. Stosowane są do prac naprawczych - zalewania ubytków, otworów na śruby konstrukcjach betonowych

 

CEMENTY I ZAPRAWY MONTAŻOWE

 

Stosowane pod kotwy, do szybkich napraw, niekiedy do wzmacniania gniazd pod maszyny oraz urządzenia. Są to zwykle mieszanki cementowe z dodatkami żywic. Ich poszczególne rodzaje przygotowuje się specjalnie pod konkretne potrzeby - do wypełniania ubytków, pęknięć do 2-3 mm, 2-5 mm, albo większych. Mogą być przewidziane do użycia wewnątrz i na zewnątrz.

 

CEMENTY SZYBKOTWARDNIEJĄCE

 

Powstają w wyniku mieszania odpowiednich składników, z których jest wypalany klinkier, względnie z dodania do gotowego cementu domieszek przyspieszających uzyskanie podwyższonej wytrzymałości.

 

Ich cel to uzyskanie produktu wiążącego, który można poddawać obciążeniom po stosunkowo krótkim czasie. Mogą być stosowane np. do mocowania futryn, krat, poręczy, zawiasów.

 

Należy je przygotowywać w ilościach, które jest się w stanie wyrobić w ciągu 20-30 minut. Produkt, który zaczął utwardzać się w wiadrze nie powinien być stosowany!

RODZAJE ZAPRAW CEMENTOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU

ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA

 

Stosuje się ją do wykonywania drobnych poprawek i wypełniania wszelkiego rodzaju ubytków, pustek, zagłębień.

 

ZAPRAWA WIĄŻĄCA

 

Ma więcej składników łączących, jest stosowany do wiązania elementów budowlanych.

 

ZAPRAWA "CHUDA"

 

Zawiera najmniej cementu. Stosunek cementu do piasku to 1:6. Duża ilość piasku powoduje, że zaprawa źle się rozrabia, zatem dodaje się do niej wapno gaszone. Miesza się trzy składniki: cement, piasek i wapno na sucho, następnie rozrabia, dodając stopniowo wodę.

 

Stosuje się ją np. do układania kostki brukowej na ubitym piachu.

 

ZAPRAWA BEZSKURCZOWA

 

Zawiera kruszywo, cement i inne składniki wiążące. Jest droższa od mieszanek cementów z piaskiem. Stosowana do napraw, uzupełnień elementów budowlanych.

ZALECENIA

Samodzielne sporządzanie mieszanek często niesie ze sobą problemy związane z granulacją piasku, jego jakością oraz zanieczyszczeniami surowców. Prościej zatem jest korzystać z wyrobów gotowych, zwłaszcza że zależnie od zastosowania zawierają dodatki chemiczne, poprawiające konkretne własności.

 

Niektóre własności to ogniotrwałość, wodoszczelność, ciepłochronność (do bloczków pianobetonowych), ochrona przed promieniowaniem jonizującym (zaprawy barytowe)

Uwaga! Nie należy przygotowywać zapraw cementowych, gdy temperatura spada w okolice zera. Zwłaszcza w sytuacji, gdy mogą wystąpić mocne przymrozki. Możliwe jest wtedy stosowanie specjalnych zapraw przystosowanych do użycia w temperaturach ujemnych (z reguły do -5°C), dzięki zastosowaniu w nich specjalnych dodatków.

 

Z kolei w dni gorące, słoneczne może wystąpić konieczność zwiększenia częstotliwości polewania wiążącej zaprawy wodą.

 

Piasek do zapraw powinien być czysty, bez domieszek ziemi, kamieni, resztek roślin. Najlepiej, gdy zależnie od konkretnych potrzeb jest to piasek kalibrowany (0,1-0,3 mm - bardzo drobny; 0,2 - 0,6 mm - drobny; 0,7-1,25 mm - średni; powyżej 1 mm - gruby).

 

Dozowanie podawane jest dla piasku suchego - piasek wilgotny jest cięższy i przybiera na objętości. Przy piasku dostarczanym w warunkach normalnych trzeba zatem przyjąć, iż może on mieć do 20% objętości i wagi więcej w stosunku do suchego.

 

zobacz produkty
Wczytywanie...
Wczytywanie...
Wczytywanie...