Znajdź sklep w Twojej okolicy
    Ustal moją lokalizację
    LUB
    Wybierz
  • Twoje konto
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się

REGULAMIN PROMOCJI "Dzień Darmowej Dostawy"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Dzień Darmowej Dostawy” jest sklep internetowy Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. zwany dalej organizatorem.
 
§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od godz.00.00 3 grudnia do godz. 23.59 3 grudnia  2012 roku.
 
§3 WARUNKI PROMOCJI
1. Promocja obejmuje wszystkie produkty które znajdują się w asortymencie dostępnym w sklepie internetowym Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. niezależnie od ich ceny jednostkowej.
2. W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem”, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 14 zł.
3. Klient, przystępując do Promocji, akceptuje warunki regulaminu.
4. Promocją „Darmowa dostawa”  objęte są zamówienia złożone w sklepie internetowym Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. niezależnie od ich wartości.
5. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl
 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w trakcie trwania promocji
2. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany.  Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.leroymerlin.pl