Znajdź sklep w Twojej okolicy
    Ustal moją lokalizację
    LUB
    Wybierz
  • Twoje konto
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się

Kodeks Etyki Leroy Merlin został opublikowany!

Po konsultacjach i dyskusjach powstał ważny dla Leroy Merlin Polska dokument – Kodeks Etyki Leroy Merlin.  Zawarte w kodeksie zasady etyczne wspierają pracowników Leroy Merlin w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami firmy i instytucjami.

 

Firma Leroy Merlin dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów etycznych we wszystkich obszarach swojej działalności. Etyczne postępowanie stanowi podstawę kultury korporacyjnej  Leroy Merlin i jest oczekiwane od każdego pracownika spółki, bez względu na jego stanowisko w strukturze firmy. 

 

Wartości, którymi kieruje się Leroy Merlin przy realizacji swoje misji to uczciwość, hojność, szacunek, prostota, bliskość, spójność, ambicja. Wszystkie te wartości przyświecają pracownikom zarówno w pracy w Leroy Merlin, a także w podejmowaniu działalności pro społecznej wspieranej przez Fundację Leroy Merlin.

 

Naszą ambicją jest być blisko wartości i wzmacniać je w miarę naszych możliwości. Szanowanie siebie nawzajem sprawia, że codzienna praca staje się przyjemniejsza, a fundamenty naszej firmy stają się coraz bardziej stabilne – mówi Christophe Dubus prezes Leroy Merlin Polska.  

 

Kodeks Etyczny Leroy Merlin jest podsumowaniem działań prowadzonych od lat. W Kodeksie Etyki szczególnie wyróżniono:   

- dbałość o pracowników, która przejawia się między innymi w polityce podziału wiedzy, władzy i wyników.   

- dbałość o klienta, która opiera się na zasadach szacunku, bezpieczeństwa klienta w sklepach, polityce sprzedażowej bazującej na rzetelnej i uczciwej informacji o produktach i cenach. 

 

Bardzo istotną częścią Kodeksu Etyki Leroy Merlin jest również aspekt współpracy z dostawcami. Opiera się ona na wspólnym zaufaniu, uczciwości, zrozumieniu i profesjonalizmie. 

 

Kodeks Etyki Leroy Merlin jest dokumentem,  który będzie aktualizowany i rozszerzany w miarę potrzeb pracowników i w zmieniających się realiów na rynku polskim. 

 

Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Etyki powstała również Komisja ds. Etyki, która stoi na straży przestrzegania jego zapisów. Jej główne cele to: przeglądy etyczne,  pomaganie współpracownikom w przestrzeganiu Kodeksu Etyki, reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad etycznych, wspieranie i nadzorowanie polityki komunikacyjnej w zakresie wdrażania i codziennego funkcjonowania Kodeksu Etyki, wdrażanie i udoskonalanie jednolitych procedur postępowania w przypadku stwierdzenia naruszeń, inicjowanie zmian w zakresie popularyzacji Kodeksu Etyki i postaw etycznych, proponowanie zmian w Kodeksie Etyki Leroy Merlin.

 

Każdy pracownik możne kontaktować się z Komisją ds. Etyki w kwestiach budzących jego wątpliwości. 

 

Kodeks Etyki Leroy Merlin został przyjęty z dużym entuzjazmem. W tej chwili trwa proces informowania o jego zasadach wszystkich pracowników Leroy Merlin, których w Polsce jest ponad 8.000 tysięcy!